četvrtak 26 april 2018
  • 55. саветовање СХД 55th Meeting of SCS
  • 8. simpozijum Hemija i zaštita životne sredine 8th Symposium Chemistry and Environmental protection
  • Српско хемијско друштво Serbian Chemical Society
  • Оснивачи СХД Founders of the Society
  • Музеј хемије Museum of Chemistry

ЧЕТВРТА КОНФЕРЕНЦИЈА МЛАДИХ ХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

5. новембар 2016. - Технолошко-металуршки факултет, Бeoгрaд

FOURTH CONFERENCE OF YOUNG CHEMISTS OF SERBIA

November 5, 2016, Belgrade, Serbia, Faculty of Technology and Metallurgy

опширније : : read morе...