Saturday 3 December 2022

 

Јубилеј Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине ПМФ
60 година постојања и успешног рада

Dhbhzzs-logo.pngДепартман за хемију, биохемију и заштиту животне средине Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду у 2022. години слави свој јубилеј – 60 година постојања и успешног рада. Запослени су поносни на успехе током протеклих шест деценија, током којих се Департман континуало развијао и образовао стручњаке из хемије, биохемије и заштите животне средине, стручњаке, високо цењене у нашој земљи и свету, а такође и на научна достигнућа, сарадњу са привредом и промоцију науке и образовања.

Остварења запослених и напредовање Департмана показали су да су испуњене визија и мисија оснивача, да су размишљања о будућности утемељена у прошлости, а да су запослени свесни да је савремена мисија свих, осим образовног дела, такође и научна дипломатија.

Вести : : News