sreda 12 decembar 2018
  • Нови Сад : : Novi Sad Кликни на слику да сазнаш више
  • Универзитет у Новом Саду University of Novi Sad
  • Петроварадин Petrovaradin
  • Европска престоница културе 2021. European Capital of Culture 2021

55. САВЕТОВАЊЕ СРПСКОГ ХЕМИЈСКОГ ДРУШТВА

Ректорат Универзитета у Новом Саду, 8. и 9. јуна 2018.

Ове године Саветовање Српског хемијског друштва jе одржано по педесет пети пут, у организацији Српског хемијског друштва - Хемијског друштва Војводине и Природно-математичког факултета у Новом СадуМесто одржавања је било прелепа зграда Ректората Универзитета у Новом Саду. Као и сваке године учесници из земље и региона презентовали су и дискутовали резултате својих нових истраживања из области хемије, хемијске технологије и металургије. Научни програм се одвијао кроз:

А.   Пленарна предавања

Prof. Dr. Ernesto de Jesús AlcañizDepartamento de Química Orgánica y Química Inorgánica ,Universidad de Alcalá, Madrid, Spain 
Palladium and Platinum N-Heterocyclic Carbene Complexes: from Catalysis to Materials

Dr. Nataša DropkaLeibniz Institute for Crystal Growth (IKZ), Berlin, Germany
Intensification of bulk crystal growth by magnetic fields: from lab-scale tests to commercial size equipment

Prof. Dr. Ákos KukoveczUniversity of SzegedFaculty of Science and InformaticsDepartment of Applied and Environmental Chemistry, Szeged, Hungary
Wetting and evaporation of solvents from nanostructured surfaces – fundamentals of evaporation profile based chemical analysis

Б.   Предавања по позиву

Доц. др Наташа Ђуришић-Младеновић, Технолошки факултет, Нови Сад 
Течна биогорива: значај, тренутно стање производње и предстојећи изазови

Проф. др Милан Вранеш, Природно-математички факултет, Нови Сад 
Јонске течности - примена у фармацији и биотехнологији

Prof. Dr. Ivan KreftBiotechnical Faculty, University of Ljubljana, Slovenia 
Chemical composition of buckwheat as revealed by the use of nuclear beams

Доц. др Јелена Вулић, Технолошки факултет, Нови Сад
Антиоксидативне функције природних пигмената

В.   7 усмених саопштења

Г.    89 постерских саопштења

Посебан жири је на основу оригиналности, квалитета експерименталних резултата, као и јасноће презентације одабрао следеће три постерска саопштења којима је додељена 

IUPAC награда:

Соња Ж. Ђурић, Александар Павић, Hubert Wadepohl,Нада Д. Савић, Марија Мојићевић, Сандра Војновић, Биљана Ђ. Глишић, Јасмина Никодиновић-Рунић, Милош И. Ђуран
Полинуклеарни комплекси сребра(I) са 1,5-нафтиридином као ефикасни антифунгални агенси

Ивана З. Кузминац, Марина П. Савић, Евгенија А. Ђурендић, Димитар С. Јакимов, Сузана С. Јовановић-Шанта, Марија Н. Сакач
Синтеза и антитуморски потенцијал пентацикличних андростанских D-хомо лактона

Марија Лучић Шкорић, Никола Павловић, Антоније Митровић, Мелина Калагасидис Крушић
Glucose-sensitive chitosan/PVA microbeads with the potential application for the controlled release of insulin

20180609 165556 resized 20180609 165720 resized 20180609 170031 resized


image001

Саветовање су помогли

Ministry of Education, Science and Technological Development of  Republic of Serbia and
Provincial Secretariat for Higher Education and Scientific Research of 
Autonomous Province of Vojvodina


Coat of arms of Vojvodina.svg
 MINAQUA logo             nis          logoTIM IZOLIRKA 

И ове године саопштења је могуће пријавити подношењем Кратких извода радова или Радова у целини (минимално 4 странице). За разлику од претходних година, једини штампани материјал Саветовања биће ПРОГРАМ, док ће остале публикације бити објављене у електронском облику и доступне само на Интернету (непосредно пре, током и након одржавања скупа).
Поред тога, Програм, Кратки изводи радова, Радови у целини, као и биографије пленарних предавача и предавача по позиву ће пре и током Саветовања бити доступне и преко апликације за мобилне телефоне, таблете и рачунаре. Инструкције за преузимање апликације и приступ публикацијама Саветовања биће благовремено достављене свим учесницима.


Упутсво за припрему Кратких извода радова и Радова у целини

ПРИЈАВА

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ПОСТЕРА

Максималне димензије постера - 80 × 100 cm.
Молимо Вас да користите величину фонта која ће омогућити читање садржаја са растојања од 1,0 до 1,5 m.
(Препоручена је минимална величина од 18 pt)
Препоручујемо да наслов постера буде исписан и на српском и на енглеском језику, без обзира на језик којим је исписан његов садржај.

Језик: Званични језици скупа ће бити српски и енглески.

ПРОГРАМ и остали материјали Саветовања биће при регистрацији подељени учесницима који су платили котизацију.

Рокови: 

Пријављивање радова: 21. мај 2018. у 12.00 часова
Обавештење о прихватању радова: 27. мај 2018.
Прелиминарни Програм Саветовања: 29. мај  2018.
Уплата котизације која обезбеђује штампање рада: 2. јуни 2018. 
Коначни Програм саветовања: 3. јуни 2018.

Котизација*: 

За чланове Друштва (плаћена чланарина за 2018. годину) – 7.000,00 динара
За све остале учеснике – 10.000,00 динара 
Пратеће особе - 2.500,00 динара

Котизација се плаћа по раду и учеснику 
(за сваки рад се плаћа котизација и сваки учесник плаћа котизацију)

Котизација за учеснике укључује: Материјал Саветовања, присуство свим догађајима током саветовања, одлазак на излет и присуство свим социјалним догађајима.

Котизација за пратеће особе укључује: Присуство свим догађајима током саветовања, одлазак на излет и присуство свим социјалним догађајима.

Уколико учесник котизацију плаћа лично, предрачун за уплату се доставља електронском поштом, аутоматски након извршене пријаве.
Уплату извршити искључиво по Предрачуну, најкасније до 6. јуна 2018. (2. јуна 2018. за учеснике са радом) на 
Жиро рачун број: 205-13815-62
Корисник: Српско хемијско друштво, Карнегијева 4/III, Београд
Сврха уплате: Котизација за 55. саветовање СХД 
Позив на број: Број пријаве (саопштења) - биће достављен са Предрачуном

*НАПОМЕНА: Предрачун се након пријаве аутоматски генерише и шаље на наведену адресу електронске поште. Другу врсту Предрачуна Канцеларија Друштва неће слати.


Уколико котизацију за учесника плаћа институција корисник јавних средстава (факултет, институт, школа...), у сагласности са новим Правилником о регистрацији фактура неопходно је при пријави доставити следеће податке:

ПУН НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ, ПИБ број и ЈБКЈС – Јединствени број корисника јавних средстава

Након завршетка пријаве (21. мај 2018.) Канцеларија ће у року од 48 сати свакој институцији послaти збирни предрачун за све учеснике из те институције, са роком уплате 2. јуни 2018. Након тог датума биће могућа само лична уплата котизација

Радови за које котизација не буде плаћена у назначеном року неће бити објављени у публикацијама Саветовања.


Смештај

За смештај у Новом Саду током трајања Саветовања погледајте следеће странице: 
http://novisad.travel/ опција Где одсести
https://www.booking.com/city/rs/novi-sad.sr.html


Научни одбор 

Председник
Проф. др Јанош Чанади

Чланови:
Др Биљана Абрамовић 
Др Горан Бошковић 
Др Даниела Шојић Меркулов
Др Сузана Јовановић-Шанта 
Др Владимир Срдић
Др Лидија Јеврић  
 
Др Бранислав Шојић
Др Весна Деспотовић  
Др Владислава Јовановић 
Др Мирјана Костић 
Др Тамара Премовић
Др Драгица Тривић 
Др Марија Николић 
Др Маја Груден-Павловић 

Организациони одбор 

Председник
Др Сања Панић

Чланови:
Др Александар Декански
Др Даниела Шојић Меркулов
Кристиан Пастор
Нина Финчур
Др Зорица Стојановић
Др Арпад Кираљ
Др Тамара Иветић
Др Весна Деспотовић
Др Немања Банић
Марина Лазаревић
Мариа Узелац