Tuesday 17 September 2019
 • 2018 5. децембар
 • Zelena hemija Srbije UNIDO projekat
 • Прочитајте Поруку Друштва Учланите се у СХД
 • 2019. 24. и 25. април
 • Актуелни догађаји Current events

Предавања

Elektrohemijska sekcija SHD organizuje

Sastanak

1. predavanje
Gyöngyi Vastag, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
Tradicionalni i novi pristupi izučavanja inhibicije korozije metala

2. Informacije
Organizacija 71. ISE Meetinga u Beogradu 2020.
Projekat Upoznaj elektrohemiju
Aktuelne informacije

sreda, 19. juni 2019. godine u 12.00, Svečana sala III sprat, TMF, Kernegijeva 4, Beograd 


Izvod predavanja i biografija predavača

 

Srpsko hemijsko društvo organizuje

PREDAVANJE

Evangelos Topakas

National Technical University of Athens, School of Chemical Engineering, Greece

From remediation to waste valorisation using biocatalysis: Research activities of Industrial Biotechnology and Biocatalysis Group, NTUA, Greece

četvrtak, 23. maj 2019. godine u 13.00 sati, Sala za sednice Hemijskog fakulteta, Studentski trg 12-16, Beograd

Kratka biografija predavača i izvod predavanja

Секција за хемију и технологију макромолекула организује предавање

Др Слободан Јовановић, редовни професор Технолошко-металуршког факултета у Београду  у пензији

ПРОМЕНА СИРОВИНСКЕ БАЗЕ ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ И ПРОИЗВОДЊЕ ЕНЕРГИЈЕ – ИЗАЗОВ 21. ВЕКА

Четвртак, 11. април 2019. године у 14.00 часова, Свечана сала ТМФ-a, Карнегијева 4/III

  

Nastavna sekcija Srpskog hemijskog društva organizuje

PREDAVANJE

Vesna Mišković Stanković

Predsednica Srpskog hemijskog Društva

Biomaterijali za primene u medicini - sinteza i karakterizacija

utorak, 11. juni 2019. godine u 19.30 sati, Sala za sednice Hemijskog fakulteta, Studentski trg 12-16, Beograd

Kratka biografija predavača i izvod predavanja

Sastanak Sekcije za medicinsku hemiju Srpskog hemijskog društva

Dnevni red

 1. Informacije

 2. Predavanja

  Dr Biljana Glišić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
  Kompleksi metala kao terapeutski agensi: antimikrobna aktivnost kompleksa srebra

  Dr Dejan Opsenica, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu
  Aminohinolini kao inhibitori quorum sensing (QS)

 3. Razno

ponedeljak, 18. februar u 13.00 časova, Mali hemijski amfiteatar Hemijskog fakulteta, Studentski trg 12


Вести : : News