Saturday 10 June 2023

55. savetovanje SHD / 55th Meeting of SCS

Aplikacija za mobilne telefone 

Aplikacija omogćava pristup Programu, apstraktima, radovima i drugim sadržajima vezanim za 55. savetovanje SHD. Sem Programa Savetovanja, drugi štampani materijali nisu pripremljeni. Kratki izvodi radova i Knjiga radova se nalaze (i trajno će biti dostupni) na stranici sajta Srpskog hemijskog društva.

Da bi se pristupilo aplikaciji potrebno je instalirati Guidebook 55shd application. To se može učiniti klikom na link https://guidebook.com/g/55shd/ na smart telefonu, ili skeniranjem QR koda ispod. Ako se linku pristupi sa desktop ili laptop računara, aplikacija će pitati za broj Vašeg telefona na koji da pošalje odgovarajući link.

Aplikacija će prepoznati da li imate Apple ili Android telefon i direktno Vas preusmeriti na mesto gde se može preuzeti i instalirati Guidebook. Kada se instalacija završi, 55. savetovanju SHD možete pristupiti unošenjem pristupnog izraza (passphrase) koji će biti dostavljen e-mail porukom svakom učesniku. Nakon pristupa potrebno je prijaviti se (login) da bi se imao pristup svim opcijama aplikacije. Aplikacija je dostupna i na Windows telefonima, desktop, laptop i tablet računarima: https://guidebook.com/g/55shd/, opcija Web.


 Screenshot 2018 05 29 20.24.18     QR

Mobile App

Participants are encouraged to install and open a Guidebook 55shd application on their smartphones. They can do that by clicking the link https://guide­book.com/g/55shd/ on the smartphone, or by scanning the QR code above. If the link is used from the desktop or laptop computer the application will ask for your mobile phone number for sending the corresponding link.

The application is responsive and it will recognize whether the smartphone is Apple or Android and it will direct the user to the corresponding application store from where the user should install and open the Guidebook application. Once the Guidebook installation has finished the 55th SCS meeting can be accessed by entering the passphrase, which will be sent by e-mail to each participant. After accessing, registration (login) is required, in order to reach all possibilities. The application is also available on Windows phones, desktops, laptops and tablets: https://guide­book.com/g/55shd/, Web option.

Apart from Program, there is no other printed material, Book of Abstracts and Proceedings are (and will be permanently) available on the website of the Serbian Chemical Society.


 

Sportswear free shipping | Calzado - Sneakers Hombre