VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA NASTAVNIKE !!!

Na dan 16. jula 2004. godine broj prijavljenih nastavnika za nacionalni deo
Simpozijuma C bio je 65,
od čega samo 21 sa plaćenim kotizacijama. s obzirom na mali broj prijavljenih,
organizatori Konferencije nisu u mogućnosti da obezbede simultano
prevođenje predavanja i izalaganja.
Ogranizatori Konferencije se zahvaljuju učesnicima koji su se pravovremeno prijavili
i žale zbog mogućih posledica koje proističeu zbog ove odluke.