MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D05A61.06547430" This document is a Single File Web Page, also known as a Web Archive file. If you are seeing this message, your browser or editor doesn't support Web Archive files. Please download a browser that supports Web Archive, such as Windows® Internet Explorer®. ------=_NextPart_01D05A61.06547430 Content-Location: file:///C:/5A29C650/Priznanja2010.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Svečana skupština Srpskog hemijskog društva održ= ana je 3

 

3D"logo_shd.gif"

Награде = 080; признања =

Српског хемијског друштва

у 2010. годин = 80;<= o:p>

 

С= ;тудентска признања ̵= 1; специјално признање и годишња награда – на= 084;ењена су најбољим дипломиранl= 0;м студентима хемије и хемијске технологијk= 7; на Универзи = 90;етима у Србији, који су, према Прави = 83;нику о наградама СХД, дипломиралl= 0; у времену од 1. јула претходне године до 30. јуна текуће године са просечном оценом изна = 76; 9. Награђени с&= #1090;уденти добијају двогодишње бесплатно ч = 83;анство у Друштву и двогодишњу претплату н = 72; Journal of the Serbian Chemical Society.

 

За 2010. годину носи&= #1086;ци специјалноk= 5; признања су= :

 

·      =    Тина Камчева, Факултет за физичку хемију, Беог= 088;ад – просечна оцена током студија 9,77

·      =    Зоран Ристановић, Факултет за физичку хем = 80;ју, Београд – просечна оцена током студија 9,90

·      =    Владимир Марковић, Факултет за физичку хемију, Београд – просечна оц = 77;на током студија 9,97

 

·      =    Бојана Исаиловић, Технолошко- = 84;еталуршки факултет, Београд – просечна оцена током = 089;тудија 9,08

·      =    Марија Винчић, Технолошко- = 84;еталуршки факултет, Београд – просечна оцена током студија 9,16

·      =    Горица Иваниш, Технолошко- = 84;еталуршки факултет, Београд – просечна оцена током студија 9,19

·      =    Драгана Бркић, Технолошко- = 84;еталуршки факултет, Београд – просечна оцена током студија 9,28

·      =    Марко Ђокић, Технолошко- = 84;еталуршки факултет, Београд – просечна оцена током = 089;тудија 9,28

·      =    Аница Ланцушки, Технолошко- = 84;еталуршки факултет, Београд – просечна оцена током студија 9,32

·      =    Марија Стојиљковиo= 5;, Технолошко- = 84;еталуршки факултет, Београд – просечна оцена током студија 9,36

·      =    Ана Алил, Технолошко- = 84;еталуршки факултет, Бе= 086;град – просечна оцена током студија 9,55

·      =    Виолета Пауновић, Технолошко- = 84;еталуршки факултет, Београд – просечна оцена током = 089;тудија 9,59

·      =    Ана Обрадовић, Технолошко- = 84;еталуршки факултет, Београд – просечна оцена током студија 9,78

 

·      =    Даница Ђуровић, Природно-ма = 90;ематички факултет, Нови Сад – просечна оцена током студија 9,47

·      =    Анита Леовац, Природно-ма = 90;ематички факултет, Нови Сад – просечна оцена током студија 9,58

·      =    Даница Радмановац, Природно-ма = 90;ематички факултет, Нови Сад – просечна оцена током = 089;тудија 9,74

·      =    Мирјана Лаловић, При= 088;одно-матема= тички факултет, Нови Сад – пр&#= 1086;сечна оцена током студија 9,75

·      =    Бојана Кравић, Природно-ма = 90;ематички факултет, Нови Сад – просечна оцена током студија 9,83

 

·      =    Анита Видаковић, Технолошки факултет, Но= 074;и Сад – просечна оцена током студија 9,17

·      =    Јасмина Витас, Технолошки факултет, Нови Сад – просечна оцена током студија 9,18

·      =    Наташа Недељковић, Технолошки факултет, Но= 074;и Сад – просечна оцена током студија 9,23

·      =    Далиборка Јамбрец, Технолошки факултет, Но= 074;и Сад – просечна оцена током студија 9,53

·      =    Урош Миљић, Технолошки факултет, Нови Сад – просечна оц = 77;на током студија 9,74

·      =    Дајана Хрњез, Технолошки факултет, Нови Сад – просечна оцена током студија 9,79

·      =    Олга Борота, Технолошки факултет, Нови Сад – просечна оцена током студија 9,80

 

·      =    Драгана Трајковић, Природно-ма = 90;ематички факултет, Ни= 096; – просечна оцена током студија 9,16

·      =    Ана Милтојевић, Природно-ма = 90;ематички факултет, Ни= 096; – просечна оцена током студија 9,76

 

·      =    Игор Матијашевиo= 5;, Хемијски факултет, Београд – просечна оцена током студија 9,33

·      =    Никола Лончар, Хемијски фа = 82;ултет, Београд – просечна оцена током студија 9,50

·      =    Милица Миленковић, Хемијски факултет, Бе= 086;град – просечна оцена током студија 9,53

&= nbsp;

Д= ;обитници годишње награде СХД за 2010. годину<= span lang=3DHR style=3D'font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:mi= nor-latin; mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:#000099;mso-ansi-language:HR'>, признања које носи и новчану награду, су п&#= 1077;торо најбољих студената и то по један са сваког факултета:

 

·      =    Марија Стојадиновl= 0;ћ, Хемијски факултет, Бе= 086;град – просечна оцена током студија 9,79

·      =    Данијела Ђукић, Природно-ма = 90;ематички факултет, Нови Сад – просечна оцена током студија 9,84

·      =    Марија Денић, Природно-ма = 90;ематички факултет, Ни= 096; – просечна оцена током студија 9,96

·      =    Дамјан Вучуровић, Технолошки факултет, Но= 074;и Сад – просечна оцена током студија 10,00 <= /p>

·      =    Љиљана Стојановић, Факултет за физичку хем = 80;ју, Београд – просечна оцена током студија 10,00

 

Фиња= ;нсијски део студентскиm= 3; награда и за &#= 1086;ву годину обезбедили су Природно-ма = 90;ематички факултет и Технолошки факултет Универзитеm= 0;а у Новом Саду, на чему СХД  захва= ;љује деканима ових Факултета.=

 =

3D"BD21315_"

 

Д= ;руга група признања чини избор з= аслужних и почасних чланова СХД, које се стич= 077; преданом активношћу = 91; Друштву и у доприносимk= 2; у области хемије.

 

Ове године за по= часног члана изабрана је

Снежана Бојовић

 

а за заслужне чланове изабране су

Гордана Вучковић =

Весна Мишковић-Ст = 72;нковић

и

Олгица Недић.

 =

3D"BD21315_"

 

У 2010. годин = 80; СХД додељуј = 77; Захвалнице домаћинима Републичкоk= 5; такмичења и = 79; хемије и то:

&= nbsp;

Основн= 086;ј школи Коста Трифковић, Нови Сад

као знак признања за подршку организациo= 2;и Републичкоk= 5; такмичења и = 79; хемије за ученике основних школа 

и= ;

Хемијско-те= хнолошкој школи, Крушевац

као знак признања за подршку организациo= 2;и Републичкоk= 5; такмичења и = 79; хемије за ученике средњих школа

 

3D"BD21315_"

 

Овогоди = 96;ња стручна и научна признања Др = 91;штва за допринос развоју хемијске мисли у нас биће уручен = 72;:

 

Ру&= #1078;ици Ковачевић =

Ме&= #1076;аља за изванредне резултате у настави

као израз признања за изузетно успешну активност у ширењу хемијских з = 85;ања и
популаризаm= 4;ији хемије медј = 91; ученицима н = 72;ших средњих школа

 

Љу&= #1073;инки Рајаковић =

Ме&= #1076;аља за изузетан допринос примени нау = 82;е у индустриј = 80;

као израз признања за резултате у примени пос = 90;упка за идентификаm= 4;ију
и одстрањив = 72;ње загадјивачk= 2; у води и ваздуху

 

На&= #1090;аши Божић 

Ме&= #1076;аља за прегалаштвl= 6; и успех у науци

као израз признања за резултате постигнуте = 91; изоловању, карактеризk= 2;цији и примени ен= 079;има

 

Ив&= #1072;ну Јураниo= 5;у

Ме&= #1076;аља за трајан и изванредан допринос на = 91;ци

као израз п = 88;изнања за научна достигнућа = 91; области физ = 80;чке органске хемије

 

3D"BD21315_"

 

На&= #1075;раде и признања Друштва бић = 77; уручена лау = 88;еатима на

Све= 095;аној скупштини СХД

ко&= #1112;а ће бити одрж= 072;на 3. децембра 2010. године са почетком у 10 сати,

у Свечаној сали Српске академије наука и умет= 085;ости у Београду, Кнез Михаилова 35.<= /b>

------=_NextPart_01D05A61.06547430 Content-Location: file:///C:/5A29C650/Priznanja2010_files/themedata.thmx Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/vnd.ms-officetheme UEsDBBQABgAIAAAAIQDp3g+//wAAABwCAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbKyRy07DMBBF 90j8g+UtSpyyQAgl6YLHjseifMDImSQWydiyp1X790zSVEKoIBZsLNkz954743K9Hwe1w5icp0qv 8kIrJOsbR12l3zdP2a1WiYEaGDxhpQ+Y9Lq+vCg3h4BJiZpSpXvmcGdMsj2OkHIfkKTS+jgCyzV2 JoD9gA7NdVHcGOuJkTjjyUPX5QO2sB1YPe7l+Zgk4pC0uj82TqxKQwiDs8CS1Oyo+UbJFkIuyrkn 9S6kK4mhzVnCVPkZsOheZTXRNajeIPILjBLDsAyJX89nIBkt5r87nons29ZZbLzdjrKOfDZezE7B /xRg9T/oE9PMf1t/AgAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEApdan58AAAAA2AQAACwAAAF9yZWxzLy5y ZWxzhI/PasMwDIfvhb2D0X1R0sMYJXYvpZBDL6N9AOEof2giG9sb69tPxwYKuwiEpO/3qT3+rov5 4ZTnIBaaqgbD4kM/y2jhdj2/f4LJhaSnJQhbeHCGo3vbtV+8UNGjPM0xG6VItjCVEg+I2U+8Uq5C ZNHJENJKRds0YiR/p5FxX9cfmJ4Z4DZM0/UWUtc3YK6PqMn/s8MwzJ5PwX+vLOVFBG43lExp5GKh qC/jU72QqGWq1B7Qtbj51v0BAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQBreZYWgwAAAIoAAAAcAAAAdGhl bWUvdGhlbWUvdGhlbWVNYW5hZ2VyLnhtbAzMTQrDIBBA4X2hd5DZN2O7KEVissuuu/YAQ5waQceg 0p/b1+XjgzfO3xTVm0sNWSycBw2KZc0uiLfwfCynG6jaSBzFLGzhxxXm6XgYybSNE99JyHNRfSPV kIWttd0g1rUr1SHvLN1euSRqPYtHV+jT9yniResrJgoCOP0BAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQCW ta3ilgYAAFAbAAAWAAAAdGhlbWUvdGhlbWUvdGhlbWUxLnhtbOxZT2/bNhS/D9h3IHRvYyd2Ggd1 itixmy1NG8Ruhx5piZbYUKJA0kl9G9rjgAHDumGHFdhth2FbgRbYpfs02TpsHdCvsEdSksVYXpI2 2IqtPiQS+eP7/x4fqavX7scMHRIhKU/aXv1yzUMk8XlAk7Dt3R72L615SCqcBJjxhLS9KZHetY33 37uK11VEYoJgfSLXcduLlErXl5akD8NYXuYpSWBuzEWMFbyKcCkQ+AjoxmxpuVZbXYoxTTyU4BjI 3hqPqU/QUJP0NnLiPQaviZJ6wGdioEkTZ4XBBgd1jZBT2WUCHWLW9oBPwI+G5L7yEMNSwUTbq5mf t7RxdQmvZ4uYWrC2tK5vftm6bEFwsGx4inBUMK33G60rWwV9A2BqHtfr9bq9ekHPALDvg6ZWljLN Rn+t3slplkD2cZ52t9asNVx8if7KnMytTqfTbGWyWKIGZB8bc/i12mpjc9nBG5DFN+fwjc5mt7vq 4A3I4lfn8P0rrdWGizegiNHkYA6tHdrvZ9QLyJiz7Ur4GsDXahl8hoJoKKJLsxjzRC2KtRjf46IP AA1kWNEEqWlKxtiHKO7ieCQo1gzwOsGlGTvky7khzQtJX9BUtb0PUwwZMaP36vn3r54/RccPnh0/ +On44cPjBz9aQs6qbZyE5VUvv/3sz8cfoz+efvPy0RfVeFnG//rDJ7/8/Hk1ENJnJs6LL5/89uzJ i68+/f27RxXwTYFHZfiQxkSim+QI7fMYFDNWcSUnI3G+FcMI0/KKzSSUOMGaSwX9nooc9M0pZpl3 HDk6xLXgHQHlowp4fXLPEXgQiYmiFZx3otgB7nLOOlxUWmFH8yqZeThJwmrmYlLG7WN8WMW7ixPH v71JCnUzD0tH8W5EHDH3GE4UDklCFNJz/ICQCu3uUurYdZf6gks+VuguRR1MK00ypCMnmmaLtmkM fplW6Qz+dmyzewd1OKvSeoscukjICswqhB8S5pjxOp4oHFeRHOKYlQ1+A6uoSsjBVPhlXE8q8HRI GEe9gEhZteaWAH1LTt/BULEq3b7LprGLFIoeVNG8gTkvI7f4QTfCcVqFHdAkKmM/kAcQohjtcVUF 3+Vuhuh38ANOFrr7DiWOu0+vBrdp6Ig0CxA9MxHal1CqnQoc0+TvyjGjUI9tDFxcOYYC+OLrxxWR 9bYW4k3Yk6oyYftE+V2EO1l0u1wE9O2vuVt4kuwRCPP5jeddyX1Xcr3/fMldlM9nLbSz2gplV/cN tik2LXK8sEMeU8YGasrIDWmaZAn7RNCHQb3OnA5JcWJKI3jM6rqDCwU2a5Dg6iOqokGEU2iw654m EsqMdChRyiUc7MxwJW2NhyZd2WNhUx8YbD2QWO3ywA6v6OH8XFCQMbtNaA6fOaMVTeCszFauZERB 7ddhVtdCnZlb3YhmSp3DrVAZfDivGgwW1oQGBEHbAlZehfO5Zg0HE8xIoO1u997cLcYLF+kiGeGA ZD7Ses/7qG6clMeKuQmA2KnwkT7knWK1EreWJvsG3M7ipDK7xgJ2uffexEt5BM+8pPP2RDqypJyc LEFHba/VXG56yMdp2xvDmRYe4xS8LnXPh1kIF0O+EjbsT01mk+Uzb7ZyxdwkqMM1hbX7nMJOHUiF VFtYRjY0zFQWAizRnKz8y00w60UpYCP9NaRYWYNg+NekADu6riXjMfFV2dmlEW07+5qVUj5RRAyi 4AiN2ETsY3C/DlXQJ6ASriZMRdAvcI+mrW2m3OKcJV359srg7DhmaYSzcqtTNM9kCzd5XMhg3kri gW6Vshvlzq+KSfkLUqUcxv8zVfR+AjcFK4H2gA/XuAIjna9tjwsVcahCaUT9voDGwdQOiBa4i4Vp CCq4TDb/BTnU/23OWRomreHAp/ZpiASF/UhFgpA9KEsm+k4hVs/2LkuSZYRMRJXElakVe0QOCRvq Griq93YPRRDqpppkZcDgTsaf+55l0CjUTU4535waUuy9Ngf+6c7HJjMo5dZh09Dk9i9ErNhV7Xqz PN97y4roiVmb1cizApiVtoJWlvavKcI5t1pbseY0Xm7mwoEX5zWGwaIhSuG+B+k/sP9R4TP7ZUJv qEO+D7UVwYcGTQzCBqL6km08kC6QdnAEjZMdtMGkSVnTZq2Ttlq+WV9wp1vwPWFsLdlZ/H1OYxfN mcvOycWLNHZmYcfWdmyhqcGzJ1MUhsb5QcY4xnzSKn914qN74OgtuN+fMCVNMME3JYGh9RyYPIDk txzN0o2/AAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEADdGQn7YAAAAbAQAAJwAAAHRoZW1lL3RoZW1lL19y ZWxzL3RoZW1lTWFuYWdlci54bWwucmVsc4SPTQrCMBSE94J3CG9v07oQkSbdiNCt1AOE5DUNNj8k UeztDa4sCC6HYb6ZabuXnckTYzLeMWiqGgg66ZVxmsFtuOyOQFIWTonZO2SwYIKObzftFWeRSyhN JiRSKC4xmHIOJ0qTnNCKVPmArjijj1bkIqOmQci70Ej3dX2g8ZsBfMUkvWIQe9UAGZZQmv+z/Tga iWcvHxZd/lFBc9mFBSiixszgI5uqTATKW7q6xN8AAAD//wMAUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAOneD7// AAAAHAIAABMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFtDb250ZW50X1R5cGVzXS54bWxQSwECLQAUAAYACAAA ACEApdan58AAAAA2AQAACwAAAAAAAAAAAAAAAAAwAQAAX3JlbHMvLnJlbHNQSwECLQAUAAYACAAA ACEAa3mWFoMAAACKAAAAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAZAgAAdGhlbWUvdGhlbWUvdGhlbWVNYW5hZ2Vy LnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQCWta3ilgYAAFAbAAAWAAAAAAAAAAAAAAAAANYCAAB0aGVtZS90 aGVtZS90aGVtZTEueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAA3RkJ+2AAAAGwEAACcAAAAAAAAAAAAAAAAA oAkAAHRoZW1lL3RoZW1lL19yZWxzL3RoZW1lTWFuYWdlci54bWwucmVsc1BLBQYAAAAABQAFAF0B AACbCgAAAAA= ------=_NextPart_01D05A61.06547430 Content-Location: file:///C:/5A29C650/Priznanja2010_files/colorschememapping.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml ------=_NextPart_01D05A61.06547430 Content-Location: file:///C:/5A29C650/Priznanja2010_files/image001.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhWgBaAMQAADlq/Kmoqf///2yN8SUpQOPj49na26iz1Edz+MjIyZCp8i1PubbD6cXS95up 0/Ly8oOc5qS374ye1nmT4V2C8MLG1Orr7FlwuNrg8vP1/dDR0ilAiuru+omIiPj5+bu9xCH5BAAA AAAALAAAAABaAFoAAAX/oCCOZGmeaKqubOu+cCzPdJpxjeANwMAhCAWm0ch4asjkKIPJZBA9DwdA AGCom0hkAYjoMsqwy+OERjJUisWSxiCqHMVmoxBEejmxvuTBDCIPVAMPA1UFBYKIBAgchQANHhBz ERhne2FSGD8bahQbABZyAAYGgqVVflUPO1UeonmXJ04rHh4NgAwKCgUNugYVuhoaA5wapggbAxZX AApPnBkMA7CXHBEUQJREdrpaGQ8Rug2HwBC6CuYQBwmSFAkAdKXNBQwMFg8PCAs5VIxgmLUa6FPA gQMGCgsUeGCwYMMCDPgaLIhAysAwBBUqEOP0IcEETg7gQTAGQAOpc/YU/26EgI3ajFoB4UWAaatZ LQhVFDywAAHCIVIagAmTtAFCAo/JPjZTAACBsAEXogKwx7AKzkX/XnrAd4XAQ3xgdd2TWKWBNAw/ LQrVQNQo0gFK2RbVQOFCh7sXSsohMICCVy+QZNTaGWoD3zWILRw6ZCHCnCAYFBeoCGHC0DluPw6Q BKAClAMOKAQYHaDDBV3JIABYwCCDggUIXNLaqtiAXzqJJVc8xAM34skGJliWW/SoZkkYAZSs/EHD h9EXenaBN2DHnAFZW9AGfltBbuC7FQ3CpxvCgMvF30oyCsBdZQMWnAeILkECMmV7KYiYpn0neDl0 kLcGcMKQwgAyrAk4Gf8FDqCXWWpFSbDABB980EV8zyHgwAd+scYAFl4Q8wgLtAFlwF7jgVWbMEEh 4McnHBBWgAZOOWgcJ57Ut4AEHzgQElwTIEDBBx8lcwAVC/hAjFd10PLAZAUaQMxDMOGjhTAVUGDP FZz8pkCDNr6l3AEUAODABABIcIAEwvmIJicJeEJBBGswxR+JT1pkUgEWEFMdTNIA9Qd8DxDlnQVS skjcg0F2NuZqEpzZUWhyxgnASLl4t4oAjWCXQokF8vnAaxSc49NkEyzggAF8bkQHA9gIJxwyGyBg 1EeNVtDUkQAcicAHA5w5piQSXBQVAgw8kMFGTZ6wnUWs3vNAL+cgZkD/TxCQUkA4ukCwAAWVyYot DxUCECQFR0IgQVHeOuAtmb3yCqxdeE01hVcQqLAVeHxKC9ZOGGBQEYvR8llAbHoq2mK5aEpALJoW pgmPrEcm6QACpNXbZ2y2ZEfCdov1e9ClDDTAQ3saRAAFRsM0hc0Ang0wQHJ9AWAhD9J5NoEDO5Y5 M2hQSOARhRWW1sGFlZTZrAm0SbbYFgR8Ys8ADWl5JCekiEQ1A6p9xBK4NjdlppC6WuiOuTwkwMOG 7lo22XMdIOuGYYsc4WzTaaFDRU70wDMVXcXc4VR7uqK5GQIQN4XAO/WBu8ABqhFjVIU9bjjVk89d QIGUhiUp28fPGrCF/608RE0BPcj0SmPgCcnREwVlHmCruWKjOQG4sB+QpK10tVehAwFI8DeRUzHk OaeWoPCsBh9VcfgAChhI9QLqwEOBBq/BG5LtUMBDwPeGzcHFAZAnIIzs8+1Mmn3mopsAEPbEAc/S fOxkUQLwGjZVBe5C4EAFsitKACfgGQYhYGbd21vUuCCkzRCNfJXZjAI+EJ0P2IdCa1LHASaAKQUg wysI8NgI9nW/o3xANegCQFSkcgDAwYxqA3gfg5TzvQW2Z2cV+EAFXreaBXChIebpQZy+FbyVocuC CBHfNEQ4wtpUYGdHSUCFoHKXelVgGLUin6qOVCbwfWtDFZJAmeDhkP/29ASA7bFIBNwUmoakaYcf rJUCAkMGZ/nnWg4ZQEeOQgEJZMw0RoHcmCR0JrqB5ExjLKO5IMCAKypKOdf61lFSBwEAxtFW0cKA B2PDNP8ALmrtccA7DlC00kTnfeTThwNO9r1vEU+ROHSkohKwQ4dwrZIT2CAGk2hGFimgN1Gj31bu qIDbea9Xc3qbKf8HBXTNTDXfMxOZYLMzHR5FYeezDyegxzUgCE0jFNiMW9ZUpjl84oDCvGMuhMGO MvVxKgVIwHzcIaRGBYuGZgqJqqKosIoYAF5ADGB7QAO7jOAPdpXU3TkVAAhl1WKEdwScGaVIpOBd 6lzG4cIEToaFCbz/Q1X99KdFqPYJNDFoAVWYphDjhIAVxmskFeDFL7MBUScq8BMUUF+POLgOdx0U Nm/4njt4dr3whExKq7lUBdRWFI5uhnweoRde3OEwKDQEfM0i4VC6N4cF5lSU5ovTJ9jWRa+0sEys YkxiFqOaCEQxATxLjlVw9o4/Ho1n4ZuD4pq0vA+Qj3/mwcZqyjgBCQDwdkAo7G2ut4VdrOFfv4ES O6PoCZlRoT0DIJ/NpDga02w0nOZQAAM08Q9QeYQLTekJGCE3RkmyyQFsgkJKS4GAAoClSjIikAZM WK6wVUE5ELCQBhQDtwqeMLQI1I8O8rTb5oHvE6lVR0YcdtpvbfSy/xpgCARW8VAd4C0tu6Uo8T7w BnNVM6fEnQ8ChEfGrkZTBB5YEVyVo5yGmFN80WWbMem2OUnMxG4QJYzTSlghr/mlPUELQE4rEAA0 FfK+9G0KfOVLuTBiCwIJNKfN2MRBLOwCCpviwzAFRGGGFYIAORXOaIIkpHVATjg9idYsBHDHo/iI cm+lZUZ2yMHgUqqLdGiAcs5B5CIbuSeywtWSGFSf+sA2UqBxACmvKeN/RPSjEc6y4oCAZL9eN5gH 0rKYx5xluBjGVo2irw/XjFotI0AEV27vfedsTi4MaU3eK8picsPn70BJvBXySxWEMwA1QRDJCbQv 3QAA5xWx5cJJhv9xaBVwgBy600LB1Fa/+uznP1eYQ0ItJ2pt1RNS6lADBzgHAhst2Ryb8CiQ64ku Mnsx09jnewP4EJl37WZQo1gdPGwvasFlDj4VZAQRZUuW12tCYfnwUuYJ0gb198kaWvva2L62zYJK X3BtKNZWVTR0D+gFGju6edfxa19yWmmoSpFNapKtmXS1AdLY+974Js0cdnZZIISzewesDGgyWKar opjVeuLiGY+0wry0ENXCMbUElrQBy/DsAvnOuL07UAUOXYclTZEVrXCqrmvmggcDQDiLMoIlFVbR NNcLksxkRt5LXTbQG+iAxjW+b0yvhsn6qNW6g6pXW9kjxOZu9cn/FCBGu14g1TPzW4UEaboeoVTn O793BzjypkKvptCh8dsBYec9G/4hD8lmKrv0yFm8mAc27D4hfVvpR08QAOtZL80nQHNZc23w51Lm gRthx1FD8tXRqBaSlEeBKLjtz0c1U0ds92auBmMh6xzf+8WuE/Y+ihHukWIJSv2NOyBwAL7205NH YgcuzM1nJBh2I49q7vVo+lF4hrmL1jnulSGFxDCXDom5euQ3BvVIHzXkMixKVMLbTEDB4JpZDD0B mwnmtEcV6p7tR4OQbLfS+JsXqoSOmLoNpaqMPAq7Icu9XPkipT0B2Kl05VRp1QSXSGwLSQ2JGLxE 6jWUBaZAZaIm/1ywIQjxRW3UexviEX5zeqjnfkTyHA1GIWciJJWkGnBSJnnxK2QiaKD0fKQhK6MR gHRTBTOkWfukT6rSI0kEGyNRAL8EYDrgaCYUdXoFdpWROgowDFKVF1IGBNZ2TrAjK+tWdijWFBMi PLjzRUgEep93g85QP4gyWZjmEAzCDrRyKS33RxdAIXABO9g2ZzVkhX00M8KjWTHEJm5BJLLyO9ii Cx6zPOxkOy4WR6oDQJURf52lOcQHL2PkfcpRTZSzVI60QVf0VpX2Vh2xJ/cggw8oWUHREdOkV5Wk AdtzJOYjgXyoeKoyhLVCQ79lMxWGDeaDaqAFLuwUTrBzFJ4RYf+MYEeI91OUeIhJRCFTgSHzoSNK yDO3k1MSQz2qgYhc4Eg8YBJ3IAxlgmqSpCsRphB3k3rshFd+FxRB8gmRUh9dYGnBsl7CczFmMiGx 4k6p0hwsohwF4gkTIDqjQBImsRr/wwAm4Qef84iqFycUsFTzNQfGVyYBEHa+gw0WIhwVFxK8iCap 1QUmYRHmSAp3kAylkjWjUApFoS3LUB36Ao2uRjVRgxFXsyNSVmk1By/y4mCLNHq6QhEVsZAMiVKd QQqeED0iQZG/5CQ0CGt2BydXkybCl4YC9C3tQF7CMSGq0RTGgJKToZIRMHNYYwAfckCrYZQWUCqz kWzNpT8jcST/VbAhyDBUyuFxokdKadIwPQAFpbALP2GOyBiRCBEBvtQOe3YFDniRtaF64FRpuIcA 5OMJi8MrkJNFsMGA8mIuUHAFZnmUJZGWBkI9UYINDLBnCkABjviMcxleNkZG7nA1l0kdFQM5j/MO v9KVgmkFlzIZM/KUT9GS1yBLjxkZiHEF88g0yxNFmFYFaNRxYoVMcKIc+OOTuxKazKAtmcKWQxFO MKMnDEAnfDYTLyCHUSR8muUVouQJRWEhj7MeSCGQhTUhg0mWmgaJpNAA/sSIAoYP3TUGVxZFU0Yr 16NQ7vARZ9MZ71NxyNAT8gkAMDgKPPBhzdCU29IUjbkyydIA//4SmVPpflGkFDFEXovAd73yEXup HOzlMEUBBTDIGnJQW8hhAPN5MFhzIKjwL+W5nGknm1d4m6IkElfjUX6hIVxAPMyYC3TAFI+ga1zz CWZBHRYgEMmyFTBBA6EzWW8lnSr6CUixghOjO2HTGciAGjDJGhqaDB/CCQVQCAmCATQRooJxRwkT RbqCYruJYp7hpUMZKePTFL+HGuexGjsYF4UQo4/BAViKBIMxIEAxWaEhNNIpocVxYCfEEU3BLJzh GXPBl6+xCDEDEQQqp8M0mUDKDo+Bab8CqWIVXCGHGbwiF+4Qn0bxBk7aiImaBHP6E41KJHjJM5cC Vw3hUSIhPNeIgxnv0Cuc0RFKAUB/ICpIFwtzGouy6aibxRma1aC1UiTsIUDAhaqKmVaeGgugQx66 lWM75BYH9n5EEqyuKhLGUHG0hC6M2IjKakf+AYn8JJs/J63uKazvAKbKcR5RYqufqqy5qluzxIpS pjawQzy+eKqEh2rwuBuPFafduqzfCh5bmmOflmMEY1SPxV3/SiKLOmB1Gq8GG1J7lrD+urDKM2K/ IVIPqygaq1bS0qMWGwO4lVtH1bEh0y+3VbEhOwaDIWCdxmnkqbIrK7Ij+y82a7M0sbAhAAA7 ------=_NextPart_01D05A61.06547430 Content-Location: file:///C:/5A29C650/Priznanja2010_files/image002.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhuwEWAJH/AMDAwMa9tVqEewAAACH5BAEAAAAALAAAAAC7ARYAQAL/hI+py+0Po5y02ouz 3rz7D4ZTQJaTgKaoyLbuC8fyTG+qepVmzff+DwwKh8TELXJLKpfMpvMJjUqn1Kr1is1qt9yu96sK QI4flE7MSBXX7Lb7zVNDAmYS/I7P6/f8/kPgFyg4SCgI+EFH1nDG2Oj4CBkpOUlZaXmJmam5ydnp +QkaKqqzkHTWkWTgWMja6voawZhKZBdbC4ubq8u2M4e2CxwsPExcbHyMjLyCtJzs/Az9Ijd2mKbo 0Butvc1dkW1087ugs9Rtfo5OUQ7AONIIjpMuP587O/4uEn6qANbv/w8woMCBBAt6eUDimo99DgSM eggxosSJFCtavNjJ4S1sGaT6iKMHMmSPjyJLmjyJMqXKlSxbunz5oQAAOw== ------=_NextPart_01D05A61.06547430 Content-Location: file:///C:/5A29C650/Priznanja2010_files/image003.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhuwETAHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAEAAQC4 AQ0AhwAAAAAAAAAAMwAAZgAAmQAAzAAA/wAzAAAzMwAzZgAzmQAzzAAz/wBmAABmMwBmZgBmmQBm zABm/wCZAACZMwCZZgCZmQCZzACZ/wDMAADMMwDMZgDMmQDMzADM/wD/AAD/MwD/ZgD/mQD/zAD/ /zMAADMAMzMAZjMAmTMAzDMA/zMzADMzMzMzZjMzmTMzzDMz/zNmADNmMzNmZjNmmTNmzDNm/zOZ ADOZMzOZZjOZmTOZzDOZ/zPMADPMMzPMZjPMmTPMzDPM/zP/ADP/MzP/ZjP/mTP/zDP//2YAAGYA M2YAZmYAmWYAzGYA/2YzAGYzM2YzZmYzmWYzzGYz/2ZmAGZmM2ZmZmZmmWZmzGZm/2aZAGaZM2aZ ZmaZmWaZzGaZ/2bMAGbMM2bMZmbMmWbMzGbM/2b/AGb/M2b/Zmb/mWb/zGb//5kAAJkAM5kAZpkA mZkAzJkA/5kzAJkzM5kzZpkzmZkzzJkz/5lmAJlmM5lmZplmmZlmzJlm/5mZAJmZM5mZZpmZmZmZ zJmZ/5nMAJnMM5nMZpnMmZnMzJnM/5n/AJn/M5n/Zpn/mZn/zJn//8wAAMwAM8wAZswAmcwAzMwA /8wzAMwzM8wzZswzmcwzzMwz/8xmAMxmM8xmZsxmmcxmzMxm/8yZAMyZM8yZZsyZmcyZzMyZ/8zM AMzMM8zMZszMmczMzMzM/8z/AMz/M8z/Zsz/mcz/zMz///8AAP8AM/8AZv8Amf8AzP8A//8zAP8z M/8zZv8zmf8zzP8z//9mAP9mM/9mZv9mmf9mzP9m//+ZAP+ZM/+ZZv+Zmf+ZzP+Z///MAP/MM//M Zv/Mmf/MzP/M////AP//M///Zv//mf//zP///wECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwj/AAEIHEiwoMGDCBMqXMiwocOHECNKnEix osWLGDNq3MixY8IrD6908UiypMmTKFOqXMmy5UcvF2cAmOFFJsMrNQXmBJCTps2eO4H+lOlTJ9Gg R4fORLpUaVGeSY02lfpUKFWmVaNCnbo1K1erXbGKdTr2KtmzZtOGRbtWLdi3WuF+jUt3rl2veMu2 XQuTYU2YfQd28TJ4xkiFIxEhEiRQpEDDjQ9DBuB45uHKkzFflrz5cWfLkT2HBk2Z8+jMpkuLVk1a 8+nPqFe7Zh27derZuG/rlr3bNu/fvoPXHg67+OvjtI0nR54bOHGBglopFFnYC2OCgrLjpMmQVTRT Ar+H/wcPQHx58q3Im08/XiD78+7Vo5cfvz2A9+vp39ePf779/vXBt99//BVI4IECAjhgggYyiGB+ D/rn4IQQUihhhRheqGGAGXK44YIdgviheSQWKN1B23lxRSvRsXLiQKa0IqMXhNXUBUgQZefSjjz2 6OOPQAYp0XULbdeFYZNFJ6OLCbnYIkEsJpTVYUJWaeWVWGap5WNIBaZQlAOlJyaRC8UoEJMFiUTj DDbJeOaLW8Yp55x01gkRk9l1MRhOCpkJAJobVefFYvddcx2YTG2laKKMKrWoo41K9aikkU5qaaWY QqoppZte2mmmnIbqqaigjmpqqah+qiqpqxYEJouJ+PjkJUs44aRkNG4etGdqNpHW62S/SjYQsMMK u1qwjxWb7LHKztQsss4yK62vz1Y7LbHXGktttstu6y2232oL7rjiltstueeaG2246ba77rg0znoQ i4MJgggrPLL4HZwIrRijKfsC/G/ABA9scHoFI3ywwAo3zPDDCUO8cMQUT2yxwxVjfLHEGnfM8ccZ g7xxyCSPbLLHJaN8ssgqYyyIdWAuJEg0LpLnEs3vLdTKvgL56fOJP/cM9NBCFw1A0EcTnbTRSDet tNNMPy111FQvbTXUV0+dddVYd62111x/LXbYZG9tNthnK+2FjPwmtKSdcMct99x0121QQAA7 ------=_NextPart_01D05A61.06547430 Content-Location: file:///C:/5A29C650/Priznanja2010_files/image004.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhuwERAHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAEAAQC4 AQwAhwAAAAAAAAAAMwAAZgAAmQAAzAAA/wAzAAAzMwAzZgAzmQAzzAAz/wBmAABmMwBmZgBmmQBm zABm/wCZAACZMwCZZgCZmQCZzACZ/wDMAADMMwDMZgDMmQDMzADM/wD/AAD/MwD/ZgD/mQD/zAD/ /zMAADMAMzMAZjMAmTMAzDMA/zMzADMzMzMzZjMzmTMzzDMz/zNmADNmMzNmZjNmmTNmzDNm/zOZ ADOZMzOZZjOZmTOZzDOZ/zPMADPMMzPMZjPMmTPMzDPM/zP/ADP/MzP/ZjP/mTP/zDP//2YAAGYA M2YAZmYAmWYAzGYA/2YzAGYzM2YzZmYzmWYzzGYz/2ZmAGZmM2ZmZmZmmWZmzGZm/2aZAGaZM2aZ ZmaZmWaZzGaZ/2bMAGbMM2bMZmbMmWbMzGbM/2b/AGb/M2b/Zmb/mWb/zGb//5kAAJkAM5kAZpkA mZkAzJkA/5kzAJkzM5kzZpkzmZkzzJkz/5lmAJlmM5lmZplmmZlmzJlm/5mZAJmZM5mZZpmZmZmZ zJmZ/5nMAJnMM5nMZpnMmZnMzJnM/5n/AJn/M5n/Zpn/mZn/zJn//8wAAMwAM8wAZswAmcwAzMwA /8wzAMwzM8wzZswzmcwzzMwz/8xmAMxmM8xmZsxmmcxmzMxm/8yZAMyZM8yZZsyZmcyZzMyZ/8zM AMzMM8zMZszMmczMzMzM/8z/AMz/M8z/Zsz/mcz/zMz///8AAP8AM/8AZv8Amf8AzP8A//8zAP8z M/8zZv8zmf8zzP8z//9mAP9mM/9mZv9mmf9mzP9m//+ZAP+ZM/+ZZv+Zmf+ZzP+Z///MAP/MM//M Zv/Mmf/MzP/M////AP//M///Zv//mf//zP///wECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwj/AAEIHEiwYMErBhMqXMiwocOHECNKnEix osWLGDNq3Mixo8ePAmd4gShyBsiTKFOqXMmypcuXMBd6uTLyocmENL14ucmwSxcvP0MiBDBjaFGh SIkaXZr0qNKmTJ9KdUo1alWoWKda3Zr1qtauXL+K9Uo2bFmwaMeaXZv2rNq2bN/KdVvUpJdWDYHu 7GJQ586dD01hMyWwlaDChwEYRsxYceLFjhtDnvy4smTLkTNTvsxZM+bNnjuDHv25tGjToVOTPs1a NerVrlvDnv26tmzbsRW3wqvw7wxBdxUXFEQckc4rXWbwXciKN6uBzQU+l+4cenXq0q1nxw5gevfr 37eH/++unTx379HNj0cPPj178e7Lv1cf/7z8+/bzr8e/X3/9/gD+J2B7BMJXIH0HzqcgfwMa6GBB 6RGkHHJBASAIIrvtplArphhmGCIkAQaAiDGVaOKJKKao4ooNlSTQXg8JslxhrETTYWIOuccbQRTu NJQg0wmyI4tEFmnkkUgmOdCFFgJFE00M6fgRTSJdeFiNmImo5U1bvsjll16GOSKYY4rZZZlonqkm mWuayeabbsaZJpxzytlmnXjeqSede9rJ559+BponoIPKSRBliVBZU0wI/STkbt4ZRFOFlNZUqUCX ApDpppZ2iqmnmoLK6aekhlrqqKamiuqqorZ6qquqwpbK6qu0xlrrrLbmiuuusvZ6a686xehoK5G+ ZFg0ES50BYcc2tgsYQA4a4qNAklLbbQdTguttdtmey231Xrb7bPhkoutueCeq22566r7rbjsvosu vO6O2266+NKb77z83qvvv/3K62/A9gpscMEIx5twvQpXC5yQODIkyDXNQavkQBxerPHGHHfcsYYe hyzyyCSXbHJGAQEAOw== ------=_NextPart_01D05A61.06547430 Content-Location: file:///C:/5A29C650/Priznanja2010_files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01D05A61.06547430--