Na Svečanoj skupštini Srpskog hemijskog društva,

koja je održana 6. decembra 2007. godine

u Svečanoj Sali Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu,

uručene su nagrade i priznanja studentima hemije i hemijske tehnologije koji su sa izuzetnim uspehom završili redovne studije,
kao i priznanja istaknutim članovima Društva.

 

Na predlog Komisije za javna priznanja SHD, Upravni odbor  SHD je na sednici,
koja je održana 24. oktobra 2007. godine, doneo odluku da Srpsko hemijsko društvo u 2007. godini dodeli

 

Godišnju nagradu:

 

-    Filipu Petronijeviću,
diplomirao na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa prosečnom ocenom 10,00

 

-    Vesni Pavlović,
diplomirala na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,97

 

-    Žigmondu Papu,
diplomirao na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, sa prosečnom ocenom 9,83

 

-    Biljani Radulović,
diplomirala na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u  Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9,81

 

-    Sonji Stanković,
diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu sa prosečnom ocenom 9,76

 

Specijalno priznanje:

 

-    Mariji Manojlović,
diplomirala na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 10,00

 

-    Vladimiru Tripkoviću,
diplomirao na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,92

 

-    Pavlu Spasojeviću,
diplomirao na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,86

 

-    Milani Šajber,
diplomirala na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,75

 

-    Stojanki Petrušić,
diplomirala na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,69

 

-    Jeleni Molnar,
diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, sa prosečnom ocenom 9,67

 

-    Dragani Uskoković,
diplomirala na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9,66

 

-    Ivani Šijački,
diplomirala na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u  Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9,63

 

-    Vesni Jurik,
diplomirala na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u  Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9,63

 

-    Mileni Dalmacija,
diplomirao na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, sa prosečnom ocenom 9,61

 

-    Danijeli Mihaljčić,
diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, sa prosečnom ocenom 9,60

 

-    Ivani Savić,
diplomirala na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu Univerziteta u Nišu, sa prosečnom ocenom   9,59

 

-    Tamari Dapčević,
diplomirala na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u  Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9,53

 

-    Tamari Perunović,
diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, sa prosečnom ocenom 9,53

 

-    Zoranu Jovanoviću,
diplomirao na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, sa prosečnom ocenom 9,50

 

-    Miljanu Potiću,
diplomirao na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu Univerziteta u Nišu, sa prosečnom ocenom 9,48

 

-    Dušici Ristić,
diplomirala na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu Univerziteta u Nišu, sa prosečnom ocenom 9,41

 

-    Žužani Vaštag,
diplomirala na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u  Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9,38

 

-    Mariji Lesjak,
diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, sa prosečnom ocenom 9,37

 

-    Jeleni Vujić,
diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu sa prosečnom ocenom 9,37

 

-    Ljiljani Božović,
diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, sa prosečnom ocenom 9,36

 

-    Marjani Randjelović,
diplomirao na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu sa prosečnom ocenom  9,36

 

-    Milici Vujković,
diplomirala na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, sa prosečnom ocenom 9,33

 

-    Svetislavu Cvetkoviću,
diplomirao na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu Univerziteta u Nišu, sa prosečnom ocenom  9,29

 

-    Aleksandri Mitrović,
diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, sa prosečnom ocenom 9,23

 

-    Jovani Francuz,
diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, sa prosečnom ocenom 9,23

 

-    Radoslavi Stojanović,
diplomirala na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,22

 

-    Svetlani Djordjević,
diplomirala na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u  Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9,22

 

-    Nevenki Djordjević,
diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu sa prosečnom ocenom 9,20

 

-    Zorici Stojanović,
diplomirala na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u  Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9,16

 

-    Mariji Petković,
diplomirala na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, sa prosečnom ocenom 9,10

 

-    Jadranki Milanović,
diplomirala na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u  Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9,06

 

-    Mariji Radoičić,
diplomirala na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,03

 

 

Za Zaslužnog člana Društva u 2007. godini izabrana je

 

Ljuba Mandić,

profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu,

za višegodišnju uspešnu aktivnost u širenju hemijskih znanja i popularizaciji hemije među mladima

 

 

Na osnovu podnetih predloga, Žiri za medalje SHD je na sastanku, koji je održan 6. novembra 2007. godine,
jednoglasno doneo odluku da Srpsko hemijsko društvo u 2007. godini dodeli

 

Medalju za trajan i izvanredan doprinos nauci

Branislavu Nikoliću,

profesoru Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

kao izraz priznanja za rezultate postignute u proučavanju elektrohemijskog reagovanja hlornih i
kiseoničnih čestica na metalnim i oksidnim elektrodama.

 

Medalju za pregalaštvo i uspeh u nauci

Melini Kalagasidis Krušić,

docentu Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

kao izraz priznanja za rezultate postignute u oblasti sinteze, karakterisanja i primene hidrogelova.

 

Medalju za izuzetan doprinos primeni nauke u industriji

Željku Grbavčiću,

profesoru Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

kao izraz priznanja za naučne i inženjerske rezultate na razvoju i industrijskoj primeni tehnologije sušenja suspenzija i pasta
u fluidizovanom sloju inertnih čestica i na razvoju i industrijskoj primeni kombinovanih sistema za prečišćavanje specifičnih otpadnih gasova.

 

Medalju za izvanredne rezultate u nastavi

Dušanu Sladiću,

profesoru Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

kao izraz priznanja za izuzetno uspešnu aktivnost u širenju hemijskih znanja i popularizaciji hemije među učenicima naših srednjh škola.