СРПСКО ХЕМИЈСКО ДРУШТВО

Карнегијева 4/III, 11 120 Београд, Тел./факс: 011 3370 467

E-mail: office@shd.org.rs;  http://www.shd.org.rs

Текући рачун : 205-13815-62; ПИБ : 100251458

Шифра делатности : 91120  Матични број : 07054947

 

Априлски дани просветних радника Србије

24. семинар за професоре и наставнике хемије

29. и 30. април 2013. gодине

 

Фото албум