СРПСКО ХЕМИЈСКО ДРУШТВО

Карнегијева 4/III, 11 120 Београд, Тел./факс: 011 3370 467

E-mail: office@shd.org.rs;  http://www.shd.org.rs

Текући рачун : 205-13815-62; ПИБ : 100251458

Шифра делатности : 91120  Матични број : 07054947

 

27. априлски дани просветних радника Србије

Стручни скуп - конференција за професоре и наставнике хемије

26. и 27. април 2016. године

Велики хемијски амфитеатар Хемијског факултета, Београд, Студентски трг 12-16

Отварање 26. априла у 9.00

 

ПРОГРАМ и ИЗВОДИ ПРЕДАВАЊА (479 kB  pdf документ)

Конференција је акредитована од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије као стручни скуп и вреднован је са 2 поена.

 

Молимо све заинтересоване да на време попуне и пошаљу Пријаву за Стручни скуп - Конференцију и изврше уплату котизације.

 

ПРИЈАВА:

Рок за подношење пријаве: 20. април 2015.

Подношење комплетно попуњене Пријаве је ОБАВЕЗНО (податке из пријаве достављамо Заводу за унапређење образовања и васпитања) .

Пријава се подноси искључиво електронски - ОВДЕ!

 

КОТИЗАЦИЈА:

Уплатилац: Име и презиме, назив школе

Прималац: Српско хемијско друштво

Сврха уплате: котизација за 27. априлске дане

Рачун за уплату: 205-13815-62, позиву на број: 27-16

Износ котизације: 2.000,00 динара.

Рок за уплату: 15. април 2016.

Након 15. априла 2016. износ котизације је 3.000,00 динара.

 

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

·        Српско хемијско друштво има обавезу да све податке из Пријаве проследи Заводу за унапређивање образовања и васпитања.

·        Непотпуне Пријаве неће бити прихваћене.

·        Без достављене Пријаве неће бити уважена уплата котизације.

·        Уколико школа врши уплату котизације, молимо обратите се Канцеларији СХД (Карнегијева 4/III, Београд; тел./факс: 011/33 70 467; електронскa пошта: office@shd.org.rs) за испостављање предрачуна. Обавезно навести: Име и презиме учесника; назив, адресу и ПИБ институције која уплаћује Котизацију

·        Уколико уплату котизације вршите лично следите горе наведене инструкције за уплату, а копију уплатнице ОБАВЕЗНО проследите Канцеларији СХД, факсом или електронски.

 

За све информације можете се обратити Вери Ћушић:

Канцеларија Српског хемијског друштва, Карнегијева 4/III, Београд

телефон/факс: 011/33 70 467; електронскa пошта: office@shd.org.rs