120 година СРПСКОГ ХЕМИЈСКОГ ДРУШТВА

У години јубилеја заједнички скуп

54. саветовање Српског хемијског друштва и 5. конференција младих хемичара Србије

је био посвећен прослави 120 година од оснивања Друштва

Циљ 54. Саветовања Српског хемијског друштва је био, као и сваке године, презентација и дискусија нових резултата хемичара Србије и земаља у окружењу из области хемије, технологије и металургије. Научни програм је кроз пленумски рад одрзио карактер претходних Саветовања и одвијало се кроз:

 

Саветовање је помогло

Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије

А.   Пленарна предавања
Wesley Browne, University of Groningen, Stratingh Institute for Chemistry
Photo- and Electrochemical Molecular switching: mechanisms and the non-innocence of spectroscopic techniques

Tanja Ćirković Veličković, Center of Excellence for Molecular Food Sciences, Faculty of Chemistry, University of Belgrade, Serbia; Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University, Belgium; Ghent University Global Campus, Korea
Proteomics in food, nutrition and environmental sciences

Б.   Предавања по позиву

В.   Усмена саопштења

Г.    Постерска саопштења

Награде за најбоље усмено излагање на енглеском језику

I награда

Марија Лучић Шкорић, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду

Polyhydroxyalkanoates films with antifungal properties / Антифунгални филмови на бази полихидроксиалканоата

II награда

Јелена О. Лазић, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

Multiple effects of bis-guanylhydraznes on C. Albicans / Вишеструки ефекти бис-гуанилхидразона на C. Albicans

III награда

Јелена М. Константиновић, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

Aminoquinoline derivatives with activity against Leishmania parasites in vivo / Деривати аминохинолина показују активност против Лајшманија паразита у in vivo условима

 

Најбоља постерска саопштења (IUPAC награда)

Милена Стевановић, Марија Ђошић, Ана Јанковић, Маја Вукашиновић-Секулић, Весна Мишковић-Станковић
Biocompatible coating hydroxyapatite/chitosan/gentamicin obtained by electrophoretic deposition on titanium from aqueous suspension

Нада Савић, Биљана Глишић, Аурéлиен Цроцхет, Катхарина Фромм, Милош Ђуран
Silver (I) complexes with phenanthrolines: the influence of ligand and silver(I) salt on the complex nuclearity

Александра Минић, Иван Дамљановић, Анка Пејовић, Јована Јовановић, Драгана Стевановић, Нико Радуловић, Горан Богдановић
Атропоизомеризам код 1-арил-4-фероценил-3-фенилтетрахидропиримидин-2(1H)-она


Циљ 5. Конференције младих хемичара Србије је био презентација и дискусија резултата младих хемичара Србије и земаља региона из области хемије, хемијске технологије и металургије, који су остварени у оквиру завршних, дипломских, мастер и докторских радова и боравака на летњој пракси.

Конференција је била посвећена Медицинској хемији.

Најбоље постерско саопштење (награду обезбедили EYCN и КМХС)

Драгана Р. Барјактаревић, Ивана Д. Димић, Ивана Љ. Цвијовић-Алагић, Вељко Р. Ђокић, Јелена Б. Бајат, Марко П. Ракин
Електрохемијска испитивања анодних Ti-13Nb-13Зr нанотуба у симулираној телесној течности
Electrochemical behaviour of anodic Ti-13Nb-13Zr oxide nanotubes in simulated body fluidНаучни одбор 54. саветовања СХД

 

Председник

Драгана Милић, редовни професор

 

Чланови:

Биљана Абрамовић, редовни професор

Горан Бошковић, редовни професор

Марија Гавровић Јанкуловић, редовни професор

Маја Груден, редовни професор

Иван Гутман, професор у пензији

Милош Ђуран, редовни професор

Владислава Јовановић, научни саветник

Бранимир Јованчићевић редовни професор

Мелина Калагасидис Крушић,ванредни професор

Зорица Кнежевић, редовни професор

Гордана Ћирић-Марјановић, редовни професор
Бојана Обрадовић, редовни професор
Рада Петровић, редовни професор

Мирјана Попсавин, редовни професор

Маја Радетић, редовни професор

Нико Радуловић, редовни професор

Славица Ражић, редовни професор

Драгица Тривић, редовни професор

Организациони одбор 54. саветовања СХД

 

Живослав Љ. Тешић, редовни професор

Рада Баошић, ванредни професор

Мелина Калагасидис Крушић, ван. професор

Игор Опсеница, доцент

Марија Лучић Шкорић, истраживач сарадник

Научни одбор 5. конференције МХС

 

Тамара Тодоровић, Хемијски факултет, Универзитет у Београду. Катедра за неорганску хемију (tamarat@chem.bg.ac.rs)

Игор Опсеница, Хемијски факултет, Универзитет у Београду. Катедра за органску хемију (igorop@chem.bg.ac.rs)

Организациони одбор
(чланови Управног одбора Клуба младих хемичара):

Живота Селаковић, Хемијски факултет,
Универзитет у Београду.
(zivota.selakovic@gmail.com)

Вук Филиповић, Хемијски факултет,
Универзитет у Београду.
(vukan87@yahoo.com)

Јелена Радивојевић, Хемијски факултет, Универзитет у Београду (radivojevicjelena10@gmail.com)

 


Све додатне информације у вези Саветовања можете добити у

Канцеларији Српског хемијског друштва, Карнегијева 4/III, Београд

тел./факс: 011 3370 467, e-mail: office@shd.org.rs