Guidebook mobilna aplikacija za 54. savetovanje SHD i 5. konferenciju MHS

Ove godine kreirana je aplikacija za mobilne telefone pomoću koje je moguće pristupiti programu, abstraktima i radovima i drugim sadržajima vezanim za skup

Aplikacija je dostupna i na Windows telefonima, desktop, laptop i tablet računarima:  https://guidebook.com/g/54shd/, opcija Web.


ili skenirajte QR kod / or scan the QR code
kod
pristupni izraz / passphrase: 54shd

Guidebook mobile application for 54th SCS meeting and 5th Conference of YCS
Participants are encouraged to install and open a Guidebook 54shd Meeting application on their smartphones
The application is also available on Windows phones, desktops, laptops and tablets:  https://guidebook.com/g/54shd/, option Web