logo_shd.gif

52. САВЕТОВАЊЕ СРПСКОГ ХЕМИЈСКОГ ДРУШТВА

 

Нови Сад, 29. и 30. мај 2015.

Технолошки и Пољопривредни факултет, Нови Сад

 

Добитници IUPAC постер награда

 

Гаврило Шекуларац, Александар Декански, Милица Кошевић, Сања Стевановић,
Саша Дрманић*, Ивана Костић*, Владимир Панић

Институт за хемију, технологију и металургију – Центар за електрохемију, Његошева 12, 11001 Београд, Универзитет у Београду
*Технолошко-металуршки факултет , Карнагијева 4, 11020 Београд, Универзитет у Београду

Псеудокапацитивне карактеристике нанокристалиничног оксида рутенијума неуобичајене структуре добијене хидротермалном синтезом у микроталасном реактору

Ивана В. Матић, Љиљана М. Толић, Светлана Д. Грујић, Мила Д. Лаушевић
Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, Карнегијева 4, 11 120 Београд

Расподела одабраних лекова и пестицида у систему вода-седимент


Фото галерија
Научни део I    Научни део II    Излет    Заједничка вечера

 

Програм и кратки изводи радова

 


Током Саветовања одржана су следећа предавања:

 

Savetovanje su pomogli

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Republike Srbije

 

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Autonomne pokrajine Vojvodine

 

Пленарна предавања

Ненад Костић, Texas A&M University at Commerce, USA
Mechanisms of electron-transfer reactions between dynamic metalloproteins

László Somsák Department of Organic Chemistry, Institute of Chemistry, University of Debrecen, Debrecen, Hungary
Sugar derivatives against diabetes

Károly Héberger, Research Centre for Natural Sciences, Hungarian Academy of Sciences,
Budapest Hungary
Pattern recognition methods in food chemistry

Предавања по позиву

Олгица Недић, Институт за примену нуклеарне енергије (ИНЕП), Универзитет у Београд

Александар Декански, ИХТМ, Центар за електрохемију, Универзитет у Београду
Jубилеј 85 година штампања часописа Journal of the Serbian Chemical Society:
Шта мисле сарадници?

Даниела Шојић и Биљана Абрамовић

Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Србија
Фотокаталитичка разградња пестицида у воденој средини

Игор Опсеница, Хемијски факултет, Универзитет у Београду, Београд
Синтеза и антимикробна активност азепинских и тиепинских деривата


Научни одбор

Биљана Абрамовић, председник

Јелена Бајат

Горан Бошковић

Татјана Волков-Хусовић

Сања Гргурић Шипка

Бранко Дуњић

Љиљана Јовановић

Сузана Јовановић Шанта

Иван Јуранић

Зорица Кнежевић-Југовић

Вукадин Леовац

Бојан Радак

Маја Радетић

Славица Ражић

Душан Сладић

Драгана Станић Вучинић

Драгица Тривић

Јанош Чанади

Организациони одбор

Даниела Шојић – председник

Александар Декански

Славко Кеврешан

Горан Бошковић

Нина Финчур

Сања Панић

Борис Поповић

Милан Вранеш

Весна Деспотовић

Немања Банић

Сања Армаковић

Марина Давид

Ружица Ждеро

 


Српско хемијско друштоа, Карнегијева 4/III, Београд

тел./факс: 011 3370 467, e-mail: office@shd.org.rs