Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: logo_shd.gif

ČETVRTA KONFERENCIJA

MLADIH HEMIČARA SRBIJE
Beograd, 5. novembar 2016.

Tehnološko-metalurški fakultet, Karnegijeva 4, Beograd

Kratki izvodi radova pdf

English version

Program pdf


Najbolje postersko saopštenje
diploma i novčana nagrada u iznosu od 100 EUR, koju je obezbedila European Young Chemists' Network

Sinteza fruktooligosaharida specifičnom inulinazom iz Aspergillus awamori

Sanja N. Stojanović, Zoran Vujčić*, Biljana Dojnov

Centar za hemiju, Institut za Hemiju, Tehnologiju i Metalurgiju, Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 12-16, 11000 Beograd, Srbij *Katedra za Biohemiju,Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 12-16, 11000 Beograd, Srbija

 

Najbolje usmeno saopštenje
diploma i šolja sa logoom konferencije, koju su obezbedili Srpsko hemijsko društvo i Klub mladih hemičara

Mikrosfere na bazi triblok kopolimera PCL/PEO/PCL za kontrolisano otpuštanje ibuprofena

M. Ponjavić, M. S. Nikolić, J. Djonlagić

Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, Karnegijeva 4, Beograd, Srbija


Foto Galerija


Naučni odbor:

1.       Dr Tamara Todorović, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu. Katedra za neorgansku hemiju (tamarat@chem.bg.ac.rs).

2.       Dr Igor Opsenica, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu. Katedra za organsku hemiju (igorop@chem.bg.ac.rs).

Organizacioni odbor
(članovi Upravnog odbora Kluba mladih hemičara):

1.   Života Selaković, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu. (zivota.selakovic@gmail.com)

2.   Vuk Filipović, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
(vukan87@yahoo.com)

3.   Jelena Radivojević, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
(radivojevicjelena10@gmail.com) 


Sve dodatne informacije u vezi Konferencije možete dobiti u

Kancelariji Srpskog hemijskog društva, Karnegijeva 4/III, Beograd

tel./fax: 011 3370 467, e-mail: office@shd.org.rs

ili od Organizacionog odbora: zivota.selakovic@gmail.com ili igorop@chem.bg.ac.rs