logo_shd.gif

XLIX САВЕТОВАЊЕ СРПСКОГ ХЕМИЈСКОГ ДРУШТВА

49th Meeting of the Serbian Chemical Society

Крагујевац, 13. и 14. мај 2011. / Kragujevac, Serbia, May 13-14, 2011

 

Књига кратких извода

Book of Abstracts

Фото галерија

Photo Galery

Списак радова

List of Papers

 

Установљено је да у Књизи радова на CD-у на неким страницама недостају слике или једначине.

Извињавамо се због овог пропуста свим учесницима Саветовања,
посебно онима у чијим радовима је дошло до грешке.

ОВДЕ можете преузети кориговану верзију Књиге радова (pdf PDFicon.gif 21.859 КВ)


 

Добитници IUPAC-ових награда за најбољи постер

IUPAC Poster Prize Winners

 

Pavle Jovanov, Valéria Guzsvány

Upoređivanje odabranih metoda ekstrakcije za određivanje insekticida klotianidina u medu
primenom tečne hromatografije visoke efikasnosti sa detektorom od niza dioda

Comparison of selected extraction methods for determination of clothianidin insecticides in honey samples
using liquid chromatography equipped with diode array detector

 

Ивана М. Станојевић, Ненад С. Драшковић, Уршула Рихлевска, Душанка Д. Радановић, Милош И. Ђуран

Синтеза и карактеризација никал(II) комплекса са 1,3-пентандиамин-N,N,N’,N’-тетраацетато лигандом

Synthesis and characterization of the nickel(II) complex with 1,3-pentanediamine-N,N,N’,N’-tetraacetate ligand

Ivana M. Stanojević, Nenad S. Drašković, Urszula Rychlewska, Dušanka D. Radanović, Miloš I. Đuran

 

Milica Videnović, Dejan M. Opsenica, Bogdan A. Šolaja

Nova generacija steroidnih 4-aminohinolina kao potencijalnih antimalarika

New generation of steroidal 4-aminoquinolines as potent antimalarials


XLIX savetovanje Srpskog hemijskog društva finansijski je pomoglo

49th Meeting of the Serbian Chemical Society is financially supported by

Srbija-Grb_big

Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije

Ministry of Education and Science of Republic of Serbia