logo.gif 

XLVIII САВЕТОВАЊЕ СРПСКОГ ХЕМИЈСКОГ ДРУШТВА

48th Meeting of the Serbian Chemical Society

 

Добитници IUPAC-ових награда за најбољи постер

IUPAC Poster Prize Winners

 

Iвана Стојковић, Никола Цвјетићанин, Славко Ментус

Електрохемијско понашање композита ксерогела V2O5 и угљеника у воденом раствору LiNO3

Electrochemical behaviour of the composite made of carbon and V2O5 xerogel in aqueous LiNO3 solution

 

Биљана Дојчиновић, Горан Роглић, Милорад Кураица, Братислав Обрадовић, Јагош Пурић, Маја Натић, Томислав Тости, Драган Манојловић

Деградација 4-хлорфенола високе концентрације помоћу коаксијалног плазма реактора са диелектричним баријерним пражњењем (DBD)

Degradation of 4-hlorfenola of high concentration using coaxial plasma reactor with dielectric barrier discharge (DBD)

 

Снежана Синадиновић-Фишер, Милован Јанковић, Олга Борота, Marc Lamshoeft

Молекулска маса епоксидованог сојиног уља

Molecular Mass of Epoxidized Soybean Oil

 

Foto galerija - Photo Gallery

 

XLVIII саветовање Српског хемијског друштва финансијски су помогли

48th Meeting of the Serbian Chemical Society is financially supported by

 

Министарство за науку и технолошки развој
Републике Србије

Srbija-Grb_big

Ministry of Science and Technology Development
of Republic of Serbia

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
Аутономне Покрајине Војводине

vojvodina

Provincial Secretariat for Science and Technological Development
of Autonomous Province of Vojvodina

 

Analysis d.o.o.

Beograd

Analysis_m
www.analysis.rs

Lafarge
Beočinska fabrika cementa a.d.

LBFC

www.laferge.com

NovoLab d.o.o.

Beograd

novolab

www.novolab.rs

UNI-CHEM d.o.o.

Beograd

uc_logo

www.uni-chem.rs

NIS a.d.

nis_lat

www.nis.rs