46. САВЕТОВАЊЕ СРПСКОГ ХЕМИЈСКОГ ДРУШТВА


Ovo obaveštenje je pripremljeno uz korišćenje Arial fonta i Windows-1251 caracter set-a (cyrilic)


Kратки изводи и Радови

Програм

Котизација

English version

Списак прихваћених радоваСаветовање ће бити одржано 29. марта 2008. године према сатници назначеној у Програму

 

Организацију Саветовања финансијски је подржало Министарство науке Републике СрбијеЦиљ 46. саветовања је презентација и дискусија нових резултата хемичара Србије и земаља у окружењу из облати хемије, хемијске технологије и металургије.

Научни програм ће, кроз пленумски рад, одражавати карактер претходних саветовања.

 

Tоком Саветовања биће одржана два Пленарна предавања:

 

Проф. Др Милош Ђуран, Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу:

Синтеза и структурне карактеристике метал(II) комплекса са EDTA, 1,3-PDTA  и 1,4-BDTA лигандима

 

Проф. Др Жељко Грбавчић, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду

добитник Медаље СХД за изузетан допринос примени науке у индустрији у 2007.години:

Сушење суспензија на инертним честицама

 

као и пет Предавања по позиву:

 

Др Љубица Докић, доцент Технолошког факултета Универзиттета  у Новом Саду:

Реолошке карактеристике прехрамбених производа са додатком скробних деривата

 

Др Веле Тешевић, доцент Хемијског факултета Универзиттета у Београду

Течна хроматографија-Нуклеарно магнетна резонантна спектроскопија

 

Др Јелена Бајат, доцент Технолошко-металуршког факултета Универзиттета  у Београду

Савремени поступци модификације површине метала у циљу повећања корозионе стабилности

 

Др Марија Гавровић-Јанкуловић,  доцент Хемијског факултета Универзиттета у Београду

Перспективе рекомбинантне технологије у производњи протеинских терапеутика

 

Др Рада Петровић, доцент Технолошко-металуршког факултета Универзиттета у Београду

Сол-гел поступци у технологији керамике

 

Учесници саветовања ће своја саопштења приказати путем постера.

Путем постера резултате истраживања представиће и млади истраживачи из Истраживачке станице Петница.

Ови радови у списку прихваћених радова обележени су ознамом ISP испред броја рада.

Списак прихваћених радова се налази ОВДЕ!!!

 

Време и место одржавања предавања и постерских презентација можете пронаћи у Програму.


Језик: Званични језици Саветовања ће бити српски и енглески. 


Кратки изводи:

Кратки изводи саопштења на српском и енглеском језику биће штампани у Књизи извода.


Радови:
Аутори који желе могу написати и рад на енглеском језику (са изводом на српском језику), или на српском језику (са изводом на енглеском), у обиму од 4 стране. Рецензирани радови биће публиковани на компакт диску (
CD) и вредновани као радови саопштени на скупу националног значаја, штампани у целини - R65 = 0.5.


Оба материјала ће бити подељена учесницима са плаћеном котизацијом приликом регистрације

 

За саопштења на постерима (укључујући наслов рада, имена аутора и институције) ауторима ће бити обезбеђен простор од 1 х 1 м.

Молимо ауторе да величину слова и графички материјал који приказују прилагоде могућности праћења постера са удаљености од 1 до 1,5 м.


Посебан жири ће на основу оригиналности, квалитета експерименталних резултата, као и јасноће презентације одабрати два најбоља рада којима ће бити додељена
IUPAC-ова награда.


Котизација за Саветовање износи:

Уплате котизације треба извршити најкасније до 10. фебруара 2008. године.

Детаљна упутства о начину уплате биће достављена уз обавештење о прихватању рада.

 

Све додатне информације можете добити у канцеларији Српског хемијског друштва:
Карнегијева 4/III, тел.факс: 011 3370 467, тел. 011 3303 663, e-mail:shdoffice@tmf.bg.ac.yu

 

Смештај:

За смештај током Саветовања молимо Вас контактирајте Хотеле и Хостеле у Београду

Локације Београдских Хотела

 

 

Председник Организационог одбора
Ђорђе Јанаћковић, с.р.

Председник Научног одбора
  Братислав Јовановић, с.р.