logo_shd.gif

ЈУБИЛАРНО ПЕДЕСЕТО САВЕТОВАЊЕ
СРПСКОГ ХЕМИЈСКОГ ДРУШТВА

Бeograд, 14. и 15. јуни 2012.

Српска академија наука и уметности
Хемијски факултет Универзитета у Београду

shd115Srp.jpg

English version

ПРОГРАМ

Котизација

Упитство за ауторе

Смештај

OnLine пријава Link.gif


 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
Полазак аутобуса на излет у Сремску Митровицу са посетом Специјалном резервату природе Засавица
четвртак 14. јуни у 13.30 - Студентски трг (окретница тролејбуса)
Сви пријављени ће приликом регистрације добити ваучер, без ваучера улазак у аутобус неће бити могућ.
Аутобуси полазе тачно у назначено време!

 

Циљ Саветовања је презентација и дискусија нових резултата хемичара Србије и земаља у окружењу из области хемије, технологије и металургије. Научни програм ће кроз пленумски рад одржавати карактер претходних Саветовања и одвијаће се кроз:

А.  Пленарна предавања

Б.  Предавања по позиву

В.  Усмена саопштења

Научни одбор Саветовања ће, након рецензирања поднетих радова, одабрати одређени број радова (број ће зависити од расположивог времена) за усмена саопштења, док ће остали учесници своје радове презентовати као:

Г.   Постерска саопштења

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ПОСТЕРА

Максимална омогућена ширина постера је 1,0, а висина 1,5 метар

Молимо Вас да користите величину фонта која ће омогућити читање садржаја са растојања од 1,0 до 1,5 m.

(Препоручена је минимална величина од 18 pt)

Препоручујемо да наслов постера буде исписан и на српском и на енглеском језику, без обзира на језик којим је исписан његов садржај

 

Списак предавача:

1.   Prof. Dr. Sanjeev Krishna, Infection and Immunity Research Centre, Division of Clinical Sciences, St George's University of London, UK
New drug targets for malaria: the example of the hexose transporter of Plasmodium falciparum
Нови терапијски циљеви лекова против маларије: пример хексозног транспортера Plasmodium falciparum

2.   Проф. др Зоран Вујчић, Хемијски факултет Универзитета у Београду, Србија
Побољшани биокатализатори у процесовању скроба и сахарозе
Improved biocatalysts for starch and sucrose processing

3.   Проф. др Славко Кеврешан, Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду, Србија
Нетоксично деловање нафтних киселина
Nontoxic effects of naphthenic acids

4.   Др Нико Радуловић, Природно-матемарички факултет Универзитета у Нишу, Србија
Одабрани биолошки и фармаколошки активни природни производи из биљака: изоловање, идентификација и синтеза
Selected biologically and pharmacologically active plant natural products: isolation, identification and synthesis

5.   Проф. др Гордана Ћирић-Марјановић, Факултет за физичку хемију Универзитета у Београду, Србија
Електропроводни и редокс-активни олигомери и полимери ариламина: синтеза, структура, својства и примене у нанотехнологији

Conducting and redox-active oligomers and polymers of arylamines: synthesis, structure, properties and applications in nanotechnology

6.   Проф. др Весна Мишковић-Станковић, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, Србија
Електрохемијска синтеза нанокомпозитних биоматеријала за примене у медицини
Electrochemical synthesis of nanocomposite biomaterials for medical applications

7.   Проф. др Милош И. Ђуран, Институт за хемију, Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу, Србија
Комплекси злата(
III) са аминокиселинама, пептидима и протеинима
Gold(III) complexes with amino acids, peptides and proteins

 

Језик: Званични језици Саветовања ће бити српски и енглески.

Кратки изводи саопштења написани према приложеном УПУТСТВУ ЗА АУТОРЕ Link.gif, на српском и енглеском језику биће штампани у Књизи извода. Преузмите образац (Template) за писање Кратког извода Link.gif.

Радови обима 4 странице (опционо), написани према приложеном УПУТСТВУ ЗА АУТОРЕ Link.gif, а након позитивне рецензије, биће публиковани у Зборнику радова на компакт диску (CD). Радови могу бити написани или на српском језику, са изводом на енглеском, или на енглеском, са изводом на српском језику.

Преузмите образац (template) за писање Радова Link.gif

OnLine формулар за пријаву и слање радова налази се ОВДЕ Link.gif

Књига извода и Зборник радова на компакт диску ће бити подељени учесницима са плаћеном котизацијом приликом регистрације.

Посебан жири ће на основу оригиналности, квалитета експерименталних резултата, као и јасноће презентације одабрати три најбоља постерски саопштена Рада којима ће бити додељена IUPAC-ова награда.

Рокови:
Пријављивање
радова .4. мај 2012  10. мај 2012. u 12.00 часова
Обавештење о прихватању радова –
22. мај 2012.
Прелиминарни Програм Саветовања – 1. јуни 2012.
Уплата котизације
(која обезбеђује штампање рада)29. мај 2012.
Коначни Програм саветовања – 11. јун 2012.

Котизација:
За чланове Друштва
(плаћена чланарина за 2012. годину)5.000,00 RSD
За све остале учеснике –
7.500,00 RSD

Котизација се плаћа по раду и учeснику
(за сваки рад се плаћа котизација и сваки учесник који жели да добије материјал мора платити котизацију)

Предрачун за плаћање котизације ће бити послат електронском поштом након извршене пријаве.
Уплату извршити искључиво по Предрачуну, најкасније до
29. маја 2012. године на
Жиро рачун број: 205-13815-62
Корисник: Српско хемијско друштво, Карнегијева 4/
III, Београд
Сврха уплате: Котизација за 50. Саветовање СХД
Позив на број: Број пријаве (биће достављен са Предрачуном)
Радови за које котизација не буде плаћена у назначеном року неће бити објављени у публикацијама Саветовања.

 

Друштвене активности

Излет у Сремску Митровицу и посета Специјалном резервату природе Засавица,

14. Јуни 2012. – полазак око 13.30, повратак око 22.00 часова

·       Посета комплексу Царске палате Link.gif (преузмите водич у pdf image002.gif формату, 1 MB)

·       Шетња улицама града у пратњи водича  (О граду – сајт туристичке организације Link.gif)

·       Обилазак резервата Засавица, вожња бродом, посета изложбе Диносауруса, дегустација производа од мангулице Link.gif

Излет је укључен у износ котизације. Молимо Вас да се при регистровању пријавите за излет.

Само пријављени учесници моћи ће да пођу на излет.

 

Цена излета за особе без плаћене котизације је 1.750,00 динара. Пријаву и уплату је неопходно извршити најкасније до 10. јуна 2012.

Уплату извршити на:

Жиро рачун број: 205-13815-62
Корисник: Српско хемијско друштво, Карнегијева 4/
III, Београд
Сврха уплате: Излет у оквиру 50. Саветовање СХД.

Након извршене уплате Пријаву* са копијом уплатнице и личним подацима доставити:

електронском поштом на адресу: office@shd.org.rs

или факсом на број: 011 3370 467

Пријава и уплата ће бити могућа и на дан излета на регистрационом пулту, само у случају да у аутобусу буде слободних места

* уплата без послате Пријаве не гарантује место у аутобусу

 

Смештај:

Погледајте понуде Београдских хотела ОВДЕ Link.gif


Научни одбор:

Живослав Тешић, председник

Јелена Баjат

Снежана Бошковић

Живадин Бугарчић

Иван Гутман

Јасна Ђонлагић

Милош Ђуран

Зорица Кнежевић Југовић

Бранко Матовић

Драгана Милић

Душанка Милоjковић Опсеница

Рада Пjановић

Боjан Радак

Маjа Радетић

Ненад Радовић

Нико Радуловић

Драгица Тривић

Тања Ћирковић Величковић

Маjа Груден Павловић

Велимир Попсавин

Иванка Холцлаjтнер Антуновић

Организациони одбор:

Веселин Маслак, председник

Александар Декански

Маја Натић

Филип Андрић

Јелена Трифковић

Иванка Ивановић

Драгана Дабић

 

 


Све додатне информације у вези Саветовања можете добити у

Канцеларији Српског хемијског друштва, Карнегијева 4/III, Београд

тел./факс: 011 3370 467, e-mail: office@shd.org.rs