Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: logo_shd.gif

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: shd115Srp.jpg

ПРВА КОНФЕРЕНЦИЈА

МЛАДИХ ХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ
Бeoгрaд, 19. и 20. октобар 2012.

Технолошко-металуршки факултет

 

English version

Прелиминарни ПРОГРАМ Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Link.gif


 

Српско хемијско друштво и Клуб младих хемичара Србије организују Прву конференцију младих хемичара Србије која ће бити одржана 19-20. октобра 2012. године у Београду на Технолошко-металуршком факултету. Право учешћа имају студенти основних, мастер и докторских студија, као и истраживачи приправници и истраживачи сарадници факултета, иновационих центара, научних института и развојних института привредних организација.

Циљ Прве конференције младих хемичара Србије је презентација и дискусија резултата младих хемичара Србије и земаља у окружењу из области хемије, хемијске технологије и металургије. Предвиђено је да током Конференције буде одржано више пленарних предавања и предавања по позиву, док ће учесници своја саопштења моћи да прикажу у усменом излагању и путем постера.

Научни одбор Конгреса ће, након рецензирања поднетих саопштења, одабрати одређени број (зависно од расположивог времена) за Усмена саопштења, док ће остали учесници своја саопштења презентовати путем  Постера.


НАГРАДЕ

Научни одбор Конференције и Српско хемијско друштво су, у сарадњи са EYCN (European Young Chemists' Network), обезбедили три награде за учеснике Прве конференције младих хемичара Србије:

·         новчана награда EYCNза најбоље постерско саопштење - 100 ЕУР (у динарској противвредности).

·         награда Српског хемијског друштва за најбољи рад на 4 стране - бесплатна чланарина (укључује претплату на часопис Хемијски преглед) и годишња преплата на Journal of the Serbian Chemical Society за 2013. годину.

·         награда Српског хемијског друштва за најбоље усмено саопштење - бесплатна чланарина (укључује претплату на часопис Хемијски преглед) за 2013. годину.


Језик: Званични језици Саветовања ће бити српски и енглески.

 

Смештај:

Погледајте понуде хостела у Београду ОВДЕ Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Link.gif, као и Београдских хотела ОВДЕ Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Link.gif


Научни одбор:

1.       Др Маја Натић, доцент. Хемијски факултет Универзитета у Београду. Катедра за аналитичку хемију (mmandic@chem.bg.ac.rs).

2.       Др Биљана Петровић, доцент. Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу. Институт за хемију. Научна област: Неорганска хемија (biljanap@kg.ac.rs)

3.       Др Сузана Јовановић-Шанта, доцент. Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду. Катедра за биохемију и хемију природних производа (suzana.jovanovic-santa@dh.uns.ac.rs)

4.       Др Нико Радуловић, доцент. Природно-математички факултет Универзитет у Нишу. Департман за хемију. Научна област: Органска хемија (vangelis0703@yahoo.com)

5.       Др Тамара Тодоровић, асистент. Хемијски факултет Универзитета у Београду. Катедра за неорганску хемију (tamarat@chem.bg.ac.rs).

6.       Др Ненанд Милосавић, научни сарадник. Хемијски факултет Универзитета у Београду. Катедра за биохемију (nenadmil@chem.bg.ac.rs).

7.       Др Игор Опсеница, асистент. Хемијски факултет Универзитета у Београду. Катедра за органску хемију (igorop@chem.bg.ac.rs).

8.       Др Немања Тришовић, научни сарадник. Технолошко-Металуршки факултет Универзитета у Београду. Катедра за органску хемију (ntrisovic@tmf.bg.ac.rs).

Организациони одбор:

1.   Живота Селаковић, Хемијски факултет, Универзитет у Београду. (zivota.selakovic@gmail.com)

2.   Вук Филиповић, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.
(vukan87@yahoo.com)

3.   Јелена Радивојевић, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.
(radivojevicjelena10@gmail.com)

4.   Александар Тот, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду. (aleksandar.tot89@gmail.com)

5.   Давор Антанасијевић, Технолошко-Металуршки факултет, Универзитет у Београду. (dantanasijevic@tmf.bg.ac.rs)

 


Све додатне информације у вези Конгреса можете добити у

Канцеларији Српског хемијског друштва, Карнегијева 4/III, Београд

тел./факс: 011 3370 467, e-mail: office@shd.org.rs