utorak 21 novembar 2017
  • 54. Саветовање СХД, септембар 2017. 5. конференција младих хемичара Србија.
  • Оснивачи СХД Founders of the Society
  • Свечана скупштина 2016. ФОТО албум
  • Пета конференција младих хемичара Србије 5th Conference of Young Chemists of Serbia September 29-20, 2017
  • Музеј хемије Museum of Chemistry