utorak 21 novembar 2017
  • Учланите се у СХД Become a Member
  • 2017 27. и 28. април
  • Свечанa скупштинa СХД 6. децембар 2017.
  • Актуелни догађаји Current events

Састанак Управног одбора Српског хемијскоог друштва (15. новембар 2017) 

Предавање Diletta Scaccabarozzi: Malaria acute respiratory distress syndrome (MA-ARDS): 
effects of parasite on host lipids metabolism, oxidative defences and cytokines production (14. 11. 2017)

Katarina Vojisavljević: Predavanje u okviru Sekcije za keramiku (10. 10. 2017)

Јасна Јанковић: Предавање у оквиру Електрохемијске секције (19. 09. 2017.)

Barbara Simončič (University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Slovenia): Predavanje u okviru Sekcije za hemiju i tehnologiju vlakana i tekstila (14. 09. 2017)

Ненад Марковић: Предавање у оквиру Електрохемијске секције (13. 09. 2017.)

Четири ученика освојила медаље на 49. међународној хемијској олимпијади одржаној на Тајланду (јули 2017)

Prof. Dr. Slavica Ražić is the new Chair of the EuCheMS Division of Analytical Chemistry (јune 2017)

Sastanak Sekcije za katalizu Srpskog hemijskog društva - Hemijskog društva Vojvodine (juni 2017)

Zdenka Peršin: predavanje u okviru Sekcije za hemiju i tehnologiju vlakana i tekstila (juni 2017)

Sastanak Sekcije za biohemiju Srpskog hemijskog društva - Hemijskog društva Vojvodine - (april 2017)

Годишња изборна скупштина Српског хемијског друштва - петак, 10. март 2017.

Valerio CausinPredavanje u okviru Sekcije za hemiju i tehnologiju makromolekula (mart 2017)

Милош Матковић: Предавање у оквиру ХДВ - СХД (фебруар 2017)

Цветина Доброволска: Предавање у оквиру Електрохемијске секције (фебруар 2017)

Grzegorz Mlostoń: Предавање у оквиру Секције за органску хемију СХД ХДВ (фебруар 2017)

Марија Радоичић: Предавање у оквиру Секције за хемију и технологију макромолекула (децембар 2016)

Денис СачерПредавање у оквиру Електрохемијске секције (децембар 2016) 

Снежана Грујић: Предавање у оквиру Секције за керамику  (децембар 2016)

Nicoletta Basilico: Предавање (децембар 2016) 

Весна В. Панић: предавање у оквиру Секције за хемију и технологију макромолекула (новембар 2016)

Састанак Управног одбора Српског хемијског друштва (новембар 2016)

Састанак Електрохемијске секције (септембар 2016)

Бранимир Бајец: Педавање у организацији Секције за керамику (септембар 2016)

4 медаље младих хемичара на Међународној хемијској олимпијади у Грузији (август 2016)

Вести : : News