subota 24 februar 2018

Свечана скупштина Друштва 2017

Sort gallery by:
View:
Вера Дондур
Вера Дондур М Е Д А Љ A за трајан и изванредан допринос науци
З А Х В А Л Н И Ц Е
З А Х В А Л Н И Ц Е KPMG d.o.o. Београд
Милош Ђуран
Милош Ђуран добитник Медаље за трајан и изванредан допринос науци за 2016. годину: Комплекси платине у хемиотерапији: нови комплекси метала као потенцијални антитуморски агенси
Из историје Друштва
Из историје Друштва
З А Х В А Л Н И Ц Е
З А Х В А Л Н И Ц Е Браћа Мирчић оптика и сатови, Младеновац
Славица Ражић
Славица Ражић почасни члан Друштва
Милош Ђуран
Милош Ђуран добитник Медаље за трајан и изванредан допринос науци за 2016. годину: Комплекси платине у хемиотерапији: нови комплекси метала као потенцијални антитуморски агенси
Милош Ђуран
Милош Ђуран добитник Медаље за трајан и изванредан допринос науци за 2016. годину: Комплекси платине у хемиотерапији: нови комплекси метала као потенцијални антитуморски агенси
З А Х В А Л Н И Ц Е
З А Х В А Л Н И Ц Е Хемијски факултет Београд
Из историје Друштва
Из историје Друштва
Реч председника Друштва
Реч председника Друштва
Биљана Глишић
Биљана Глишић добитник Медаље за прегалаштво и успех у науци за 2016. годину: Комплекси сребра као антимикробни агенси: утицај структуре лиганда на биолошку активност комплекса
Биљана Глишић
Биљана Глишић добитник Медаље за прегалаштво и успех у науци за 2016. годину: Комплекси сребра као антимикробни агенси: утицај структуре лиганда на биолошку активност комплекса
Из историје Друштва
Из историје Друштва
Александар Ђорђевић
Александар Ђорђевић М Е Д А Љ A за изванредне резултате у настави
Реч председника Друштва
Реч председника Друштва
Додела награда студентима
Додела награда студентима
Награђени студенти
Награђени студенти
З А Х В А Л Н И Ц Е
З А Х В А Л Н И Ц Е НИС а.д. Нови Сад
Снежана Гојковић
Снежана Гојковић заслужни члан Друштва
Реч председника Друштва
Реч председника Друштва
Награђени студенти
Награђени студенти
Владимир Панић
Владимир Панић заслужни члан Друштва
Биљана Глишић
Биљана Глишић добитник Медаље за прегалаштво и успех у науци за 2016. годину: Комплекси сребра као антимикробни агенси: утицај структуре лиганда на биолошку активност комплекса