utorak 28 februar 2017
  • 7th EuroVariety Belgrade, 28-30 june, 2017
  • Свечана скупштина СХД среда, 7. децембар 2017.
  • 4KMHS 4th Conference of Young Chemists f Serbia
  • Саветовања СХД SCS Meetings
  • Свечане скупштине СХД SCS Solemn Assemblies
  • Актуелни догађаји Current events
  • Учланите се у СХД Become a member

Актуелна предавања у организацији Друштва, секција и подружница Друштва
Current lectures organized by the Society, Divisions and Affiliates of the Society

 

СХД – ХЕМИЈСКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНЕ и
Друштво за биохемију и молекуларну биологију Војводине

ПРЕДАВАЊЕ:

Др Милош МатковићDepartment of Biology, Swiss Federal Institute of Technology, ETH Zurich

Биоинформатички приступ изучавању механизма активације ангиотензин II тип 1 receptora (GPCR) у сврху дизајнирања нових лекова

четвртак,  2. март 2017. године у 13.00 часова
Предаваоница 14/V Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине
ПМФ, Универзитет у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3

Абстракт и биографија предавача

Вести : : News