Српско хемијско друштво сваке године организује стручни скуп - конференцију  

АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ
усавршавање за наставнике хемије и конференцију методике наставе хемије

као облик сталног стручног усавршавања  одобрен одлуком Завода за унапређивање образовања и васпитања

Више о претходним Априлским данима на страници Прошли догађаји