120 година СРПСКОГ ХЕМИЈСКОГ ДРУШТВА

У години јубилеја заједнички скуп

54. саветовање Српског хемијског друштва и 5. конференција младих хемичара Србије

је посвећен прослави 120 година од оснивања ДруштваGuidebook mobilna aplikacija za 54. savetovanje SHD i 5. konferenciju MHS
Ove godine kreirana je aplikacija za mobilne telefone pomoću koje je moguće pristupiti
programu, abstraktima i radovima i drugim sadržajima vezanim za skup

 

Циљ 54. Саветовања Српског хемијског друштва је, као и сваке године, презентација и дискусија нових резултата хемичара Србије и земаља у окружењу из области хемије, технологије и металургије. Научни програм ће кроз пленумски рад одржавати карактер претходних Саветовања и одвијаће се кроз:

 

Саветовање је помогло

Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије

А.   Пленарна предавања
Wesley Browne, University of Groningen, Stratingh Institute for Chemistry
Photo- and Electrochemical Molecular switching: mechanisms and the non-innocence of spectroscopic techniques

Tanja Ćirković Veličković, Center of Excellence for Molecular Food Sciences, Faculty of Chemistry, University of Belgrade, Serbia; Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University, Belgium; Ghent University Global Campus, Korea
Proteomics in food, nutrition and environmental sciences

Б.   Предавања по позиву

В.   Усмена саопштења

Научни одбор Саветовања ће након рецензирања поднетих радова одабрати одређени број радова за усмена саопштења, док ће остали учесници своје радове презентовати као:

Г.    Постерска саопштења

Посебан жири ће на основу оригиналности, квалитета експерименталних резултата, као и јасноће презентације одабрати три најбоља постерски саопштена Рада којима ће бити додељена IUPAC-ова награда.


Циљ 5. Конференције младих хемичара Србије је презентација и дискусија резултата младих хемичара Србије и земаља региона из области хемије, хемијске технологије и металургије, који су остварени у оквиру завршних, дипломских, мастер и докторских радова и боравака на летњој пракси.

Овогодишња Конференија је посвећена Медицинској хемији.

Предвиђено је да током Конференције буду одржанe две радионице, а учесници Конференције могу присуствовати свим предавањима које организује Српско хемијско друштво поводом 54. Саветовања. Научни одбор Конференције ће, након рецензирања поднетих саопштења, одабрати одређени број (зависно од располо­живог времена) за Усмена саопштења, док ће остали учесници своја саопштења презентовати путем Постера.

Најбоља саопштења по оцени посебног жирија биће награђена.


УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ПОСТЕРА

Максималне димензије постера - 80×100 cm.

Молимо Вас да користите величину фонта која ће омогућити читање садржаја са растојања од 1,0 до 1,5 m.

(Препоручена је минимална величина од 18 pt)

Препоручујемо да наслов постера буде исписан и на српском и на енглеском језику, без обзира на језик којим је исписан његов садржај

Језик: Званични језици оба скупа ће бити српски и енглески.

Књига извода и Зборник радова на компакт диску ће бити подељени учесницима са плаћеном котизацијом приликом регистрације.

 

Рокови:
Пријављивање
радова: 4. септембар 2017. у 12.00 часова
Обавештење о прихватању радова: 10. септембар 2017.
Прелиминарни Програм Саветовања: 15. септембар 2017.
Уплата котизације која обезбеђује штампање рада:
18. септембар 2017.
Коначни Програм саветовања: 20. септембар 2017.

Котизација*:
54. САВЕТОВАЊЕ СРПСКОГ ХЕМИЈСКОГ ДРУШТВА
За чланове Друштва (плаћена чланарина за 2017. годину) –
7.000,00 динара
За све остале учеснике –
10.000,00 динара
Пратеће особе -
2.500,00 динара

Котизација се плаћа по раду и учеснику
(за сваки рад се плаћа котизација и сваки учесник који жели да добије материјал мора платити котизацију.

Котизација за учеснике укључује:

Материјал саветовања/конференције (књига кратких извода радова и CD са књигом радова); Присуство свим догађајима током саветовања; Излет и други социјални догађајеи.

Котизација за пратеће особе укључије: Присуство свим догађајима током саветовања; Излет и други социјални догађајеи

Предрачун за плаћање котизације је достављен свим пријављеним учесницима електронском поштом након извршене пријаве.
Уплату извршити искључиво по Предрачуну, најкасније до
25. септембра 2017. (18. септембра 2017. за учеснике са радом) на
Жиро рачун број: 205-13815-62
Корисник: Српско хемијско друштво, Карнегијева 4/III, Београд
Сврха уплате: Котизација за 54. саветовање и 5 конференција
Позив на број: Број пријаве (саопштења) - биће достављен са Предрачуном
Радови за које котизација не буде плаћена у назначеном року неће бити објављени у публикацијама Саветовања.

*НАПОМЕНА: Предрачун је након пријаве аутоматски генерисан и послат на назначену адресу електронске поште. Другу врсту Предрачуна Канцеларија Друштва неће слати.

Уплата котизација за више учесника може се извршити једном уплатом (уз обавезно навођење имана и броја пријаве свих учесника). Изузетно, канцеларија Друштва може издати збирни Предрачун за више учесника из једне организације, искључиво на захтев, уз обавезно навођење имана и броја пријаве свих учесника.

 

Смештај:

Погледајте могућности смештаја у Београду Link.gif (опција где одсести)


Научни одбор 54. саветовања СХД

 

Председник

Драгана Милић, редовни професор

 

Чланови:

Биљана Абрамовић, редовни професор

Горан Бошковић, редовни професор

Марија Гавровић Јанкуловић, редовни професор

Маја Груден, редовни професор

Иван Гутман, професор у пензији

Милош Ђуран, редовни професор

Владислава Јовановић, научни саветник

Бранимир Јованчићевић редовни професор

Мелина Калагасидис Крушић,ванредни професор

Зорица Кнежевић, редовни професор

Гордана Ћирић-Марјановић, редовни професор
Бојана Обрадовић, редовни професор
Рада Петровић, редовни професор

Мирјана Попсавин, редовни професор

Маја Радетић, редовни професор

Нико Радуловић, редовни професор

Славица Ражић, редовни професор

Драгица Тривић, редовни професор

Организациони одбор 54. саветовања СХД

 

Живослав Љ. Тешић, редовни професор

Рада Баошић, ванредни професор

Мелина Калагасидис Крушић, ван. професор

Игор Опсеница, доцент

Марија Лучић Шкорић, истраживач сарадник

Научни одбор 5. конференције МХС

 

Тамара Тодоровић, Хемијски факултет, Универзитет у Београду. Катедра за неорганску хемију (tamarat@chem.bg.ac.rs)

Игор Опсеница, Хемијски факултет, Универзитет у Београду. Катедра за органску хемију (igorop@chem.bg.ac.rs)

Организациони одбор
(чланови Управног одбора Клуба младих хемичара):

Живота Селаковић, Хемијски факултет,
Универзитет у Београду.
(zivota.selakovic@gmail.com)

Вук Филиповић, Хемијски факултет,
Универзитет у Београду.
(vukan87@yahoo.com)

Јелена Радивојевић, Хемијски факултет, Универзитет у Београду (radivojevicjelena10@gmail.com)

 


Све додатне информације у вези Саветовања можете добити у

Канцеларији Српског хемијског друштва, Карнегијева 4/III, Београд

тел./факс: 011 3370 467, e-mail: office@shd.org.rs